Detekteringsinstrumentet CAM

Detekteringsinstrumentet CAM ger marktrupper möjlighet att identifiera nervgas och senapsgas i fält.

C-detekteringsinstrumentet CAM
C-detekteringsinstrumentet CAM
C-detekteringsinstrumentet CAM Foto: okänd

C-detekteringsinstrumentet CAM är ett handburet instrument, utvecklat för att upptäcka och identifiera nervgas (G) och senapsgas (H) i luft- eller gasfas. CAM står för Chemical Agent Monitor.

Detekteringsmetoden bygger på jonrörlighetsprincipen, IMS (Ion Mobility Spectrometry). Instrumentet drivs av ett litiumbatteri eller batterieliminator. Batteriets driftstid är 14 timmar vid +20° C och 4,4 timmar vid -25° C.