Personalförsörjning med plikt

Den återinförda skyldigheten för totalförsvarspliktiga att mönstra och genomföra grundutbildning är ett komplement till Försvarsmaktens frivilliga personalförsörjning. Vid den samlade bedömningen av en persons lämplighet tas det hänsyn till personens intresse och motivation.

EKSJÖ 20140603 
Soldater ur första och andra FSU-pluton ur 222.ingkomp genomför soldatprov. En mängd olika egenskaper prövas så som strid, rapellering, mintjänst, sprängtjänst, orientering och sjukvård. Soldatprovet avslutar soldaternas FSU.
Göta Ingenjörregemente, Ing2, organiserar och ansvarar för två ingenjörbataljoner och en hemvärnsbataljon som alla ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation. Ing2 ansvarar bland annat för att utbilda personal inom fältarbete och ammunitionsröjning.
EKSJÖ 20140603 
Soldater ur första och andra FSU-pluton ur 222.ingkomp genomför soldatprov. En mängd olika egenskaper prövas så som strid, rapellering, mintjänst, sprängtjänst, orientering och sjukvård. Soldatprovet avslutar soldaternas FSU.
Göta Ingenjörregemente, Ing2, organiserar och ansvarar för två ingenjörbataljoner och en hemvärnsbataljon som alla ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation. Ing2 ansvarar bland annat för att utbilda personal inom fältarbete och ammunitionsröjning.
Utbildningstiden för en grundutbildning är mellan 6 och 15 månader. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Lagen om totalförsvarsplikt gäller lika för både kvinnor och män efter det riksdagsbeslut som fattades 2010.

Hur många som ska genomföra grundutbildning med värnplikt beror på behovet i Försvarsmaktens krigsorganisation. Den som genomfört grundutbildningen kan efteråt söka ett fortsatt engagemang eller anställning i Försvarsmakten. 

Plikt- och prövningsverket skickar i början av året ut mönstringsunderlaget till de totalförsvarspliktiga ungdomar som under året kommer att fylla 18. Därefter väljer Plikt- och prövningsverket ut vilka som kallas till mönstring, och de bäst lämpade av dessa skrivs sedan in till grundutbildning. 

De första som berördes av förändringen när värnplikten utökades igen 2018 var de som var födda 1999. 

De första som genomförde grundutbildningen under de nya förutsättningarna började 1 januari 2018.

Siffror från 2019

  Totalt Kvinnor Män
Påbörjat grundutbildning 4 500 720 3 780
Slutfört grundutbildning 3 547 532 3 015

I tabellen ovan redovisas antal totalförsvarspliktiga som påbörjat respektive slutfört grundutbildningen under ett kalenderår.