Pansarterrängbil 360

Pansarterrängbil 360 är Försvarsmaktens nya tillskott till stridsfordonsfamiljen och utgör stommen i de motoriserade bataljonerna. Vagnen är tillverkad av den finska försvarskoncernen Patria Land Systems Oy, och den första levererades till Försvarsmakten 2013. Den har en hög tekniknivå främst avseende minskydd, men också i övriga ingående delsystem. Vagnen finns i olika varianter runt om i världen men ingen är identisk med den svenska versionen.

Pansarterrängbil 360 i utomhusmiljö.
Pansarterrängbil 360 i utomhusmiljö.
Pansarterrängbil 360 Foto: Bodil Böös/Försvarsmakten
Pansarterrängbil 360 ur Södra skånska regementet under övning Våreld 2018.
Pansarterrängbil 360 ur Södra skånska regementet under övning Våreld 2018. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Hårda vintertester i rätt miljö ger tydliga svar. Här bromprov på snö och isbelagd väg.
Pansarterrängbil 360 under vinterförsök på Arvidsjaurs skjutfält 2018. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Pansarterrängbil 360 har en marschhastighet på 90 km/h. Den 8-hjuliga vagnen har ett höjdjusteringssystem som tillsammans med möjligheten att justera individuellt däcktryck, gör att vagnen har en hög framkomlighet både i terräng och på landsväg. Vagnen har mörkerförmåga samt kan uppträda i alla klimat. Den har också air-condition och NBC-filter, vilket gör att den kan uppträda i kontaminerade miljöer.

Vagnen är utrustad med en hydraulisk ramp som används av skyttesoldaterna för upp- och avsittning. Besättningen har egna luckor ovanpå vagnen för upp- och avsittning. Bak i vagnen finns också stridsluckor för vagnsstrid.

Vagnen finns i fyra olika utföranden (så kallade varianter): Trupptransportpansarterrängbil, stridsledningspansarterrängbil, reparationspansarterrängbil och sjukvårdstransportpansarterrängbil.

Vagnen är bestyckad med en vapenstation 01, där olika vapenalternativ kan monteras. Vanligtvis används tung kulspruta modell 88 (KSP 88). KSP 88 har 12,7 mm i kaliber. Stationens sensorer är högteknologiska och har både dag och mörkersikten.