Personalsiffror

I Försvarsmakten arbetar dagligen cirka 22 700 personer. Av dem är cirka 19 procent kvinnor och 81 procent män.

Soldater från Göta ingenjörregemente under övning på Gotland. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmaktens anställda indelas i kontinuerligt tjänstgörande personal (anställd personal som har Försvarsmakten som huvudarbetsgivare) respektive tidvis tjänstgörande personal (anställd personal som har en annan huvudarbetsgivare eller som studerar men som tjänstgör hos oss periodvis). Förutom anställd personal finns det också kvinnor och män som har tecknat tjänstgöringsavtal med oss. Sådan personal finns främst inom Hemvärnet.

Den kontinuerligt tjänstgörande personalen utgörs av omkring 9 100 yrkesofficerare, och cirka 5 500 heltidsgruppbefäl, heltidssoldater, heltidssjömän, samt cirka 8 100 civila arbetstagare.

Systemet med tidvis tjänstgörande personal och personal med tjänstgöringsavtal är unikt för oss. Dessa två personaltyper arbetar främst hos oss under övningar eller militära operationer, men återgår sedan till sin huvudsakliga civila verksamhet. Den tidvis tjänstgörande personalen utgörs totalt av cirka 6 700 reservofficerare och cirka 5 000 deltidsgruppbefäl, deltidssoldater och deltidssjömän. Hemvärnet bestod vid årsskiftet av cirka 20 700 kvinnor och män.

Totalt finns alltså drygt 55 100 kvinnor och män i Försvarsmakten. Utöver detta finns det krigsplacerade värnpliktiga vilka kan kallas in med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

Siffror från 31 december 2019

  Totalt Kvinnor Män
Yrkesofficerare 9 100 800 8 300
Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän 5 500 700 4 800
Civila arbetstagare 8 100 3 100 5 000
Totalt 22 700 4 300 18 400
  Totalt Kvinnor Män
Hemvärnets avtalspersonal 20 700 2 700 18 000
Tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (deltid) 5 000 600 4 400
Reservofficerare 6 700 300 6 400