Personalsiffror

I Försvarsmakten arbetar dagligen cirka 23 600 personer. Av dem är cirka 22 procent kvinnor och 78 procent män.

Ing 2 övar på Gotland. December 2016.
Ing 2 övar på Gotland. December 2016.
Soldater från Göta ingenjörregemente under övning på Gotland. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmaktens anställda indelas i kontinuerligt tjänstgörande personal (anställd personal som har Försvarsmakten som huvudarbetsgivare) respektive tidvis tjänstgörande personal (anställd personal som har en annan huvudarbetsgivare eller som studerar men som tjänstgör hos oss periodvis). Förutom anställd personal finns det också kvinnor och män som har tecknat tjänstgöringsavtal med oss. Sådan personal finns främst inom Hemvärnet.

Den kontinuerligt tjänstgörande personalen utgörs av omkring 9 400 yrkesofficerare, och cirka 5 100 heltidsgruppbefäl, heltidssoldater, heltidssjömän, samt cirka 9 100 civila arbetstagare.

Systemet med tidvis tjänstgörande personal och personal med tjänstgöringsavtal är unikt för oss. Dessa två personaltyper arbetar främst hos oss under övningar eller militära operationer, men återgår sedan till sin huvudsakliga civila verksamhet. Den tidvis tjänstgörande personalen utgörs totalt av cirka 6 800 reservofficerare och cirka 4 400 deltidsgruppbefäl, deltidssoldater och deltidssjömän. Hemvärnet bestod vid årsskiftet av cirka 20 100 kvinnor och män.

Totalt finns alltså drygt 54 900 kvinnor och män i Försvarsmakten. Utöver detta finns det krigsplacerade värnpliktiga vilka kan kallas in med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

Siffror från 31 december 2021

  Totalt Kvinnor Män
Yrkesofficerare 9 400 850 8 550
Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän 5 100 750 4 350
Civila arbetstagare 9 100 3 550 5 550
Totalt 23 600 5 150 18 450
  Totalt Kvinnor Män
Hemvärnets avtalspersonal 20 100 2 600 17 500
Tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (deltid) 4 400 500 3 900
Reservofficerare 6 800 300 6 500