Personalsiffror

I Försvarsmakten arbetar dagligen cirka 24 300 personer. Av dem är cirka 23 procent kvinnor och 77 procent män.

Ing 2 övar på Gotland. December 2016.
Ing 2 övar på Gotland. December 2016.
Soldater från Göta ingenjörregemente under övning på Gotland. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmaktens anställda indelas i kontinuerligt tjänstgörande personal (anställd personal som har Försvarsmakten som huvudarbetsgivare) respektive tidvis tjänstgörande personal (anställd personal som har en annan huvudarbetsgivare eller som studerar men som tjänstgör hos oss periodvis). Förutom anställd personal finns det också kvinnor och män som har tecknat tjänstgöringsavtal med oss. Sådan personal finns främst inom Hemvärnet.

Den kontinuerligt tjänstgörande personalen utgörs av omkring 9 500 yrkesofficerare, och cirka 5 200 heltidsgruppbefäl, heltidssoldater, heltidssjömän, samt cirka 9 600 civila arbetstagare.

Systemet med tidvis tjänstgörande personal och personal med tjänstgöringsavtal är unikt för oss. Dessa två personaltyper arbetar främst hos oss under övningar eller militära operationer, men återgår sedan till sin huvudsakliga civila verksamhet. Den tidvis tjänstgörande personalen utgörs totalt av cirka 6 800 reservofficerare och cirka 4 600 deltidsgruppbefäl, deltidssoldater och deltidssjömän. Hemvärnet bestod vid årsskiftet av cirka 21 500 kvinnor och män.

Totalt finns alltså drygt 57 000 kvinnor och män i Försvarsmakten. Utöver detta finns det krigsplacerade värnpliktiga vilka kan kallas in med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

Siffror från 31 december 2022

  Totalt Kvinnor Män
Yrkesofficerare 9 500 850 8 650
Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän 5 200 900 4 300
Civila arbetstagare 9 600 3 750 5 850
Totalt 24 300 5 500 18 800
  Totalt Kvinnor Män
Hemvärnets avtalspersonal 21 500 2 600 18 900
Tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (deltid) 4 600 600 4 000
Reservofficerare 6 800 300 6 500