Personalsiffror

I Försvarsmakten arbetar dagligen cirka 24 000 personer. Av dem är cirka 21 procent kvinnor och 79 procent män.

Ing 2 övar på Gotland. December 2016.
Ing 2 övar på Gotland. December 2016.
Soldater från Göta ingenjörregemente under övning på Gotland. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmaktens anställda indelas i kontinuerligt tjänstgörande personal (anställd personal som har Försvarsmakten som huvudarbetsgivare) respektive tidvis tjänstgörande personal (anställd personal som har en annan huvudarbetsgivare eller som studerar men som tjänstgör hos oss periodvis). Förutom anställd personal finns det också kvinnor och män som har tecknat tjänstgöringsavtal med oss. Sådan personal finns främst inom Hemvärnet.

Den kontinuerligt tjänstgörande personalen utgörs av omkring 9 300 yrkesofficerare, och cirka 5 900 heltidsgruppbefäl, heltidssoldater, heltidssjömän, samt cirka 8 900 civila arbetstagare.

Systemet med tidvis tjänstgörande personal och personal med tjänstgöringsavtal är unikt för oss. Dessa två personaltyper arbetar främst hos oss under övningar eller militära operationer, men återgår sedan till sin huvudsakliga civila verksamhet. Den tidvis tjänstgörande personalen utgörs totalt av cirka 6 800 reservofficerare och cirka 4 700 deltidsgruppbefäl, deltidssoldater och deltidssjömän. Hemvärnet bestod vid årsskiftet av cirka 20 300 kvinnor och män.

Totalt finns alltså drygt 55 800 kvinnor och män i Försvarsmakten. Utöver detta finns det krigsplacerade värnpliktiga vilka kan kallas in med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

Siffror från 31 december 2020

  Totalt Kvinnor Män
Yrkesofficerare 9 300 750 8 550
Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän 5 900 800 5 100
Civila arbetstagare 8 900 3 500 5 400
Totalt 24 000 5 000 19 000
  Totalt Kvinnor Män
Hemvärnets avtalspersonal 20 300 2 600 17 700
Tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (deltid) 4 700 500 4 200
Reservofficerare 6 800 300 6 500