Personalsiffror

I Försvarsmakten arbetar dagligen cirka 20 100 personer. Av dem är cirka 18 procent kvinnor och 82 procent män.

Soldater från Ing 2 under övning på Gotland. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmaktens anställda indelas i kontinuerligt tjänstgörande personal (anställd personal som har Försvarsmakten som huvudarbetsgivare) respektive tidvis tjänstgörande personal (anställd personal som har en annan huvudarbetsgivare eller som studerar men som tjänstgör hos oss periodvis). Förutom anställd personal finns det också kvinnor och män som har tecknat tjänstgöringsavtal med oss. Sådan personal finns främst inom Hemvärnet.

Den kontinuerligt tjänstgörande personalen utgörs av omkring 9 000 yrkesofficerare, och cirka 5 400 heltidsgruppbefäl, heltidssoldater, heltidssjömän, samt cirka 5 700 civila arbetstagare.

Systemet med tidvis tjänstgörande personal och personal med tjänstgöringsavtal är unikt för oss. Dessa två personaltyper arbetar främst hos oss under övningar eller militära operationer, men återgår sedan till sin huvudsakliga civila verksamhet. Den tidvis tjänstgörande personalen utgörs totalt av cirka 6 600 reservofficerare och cirka 4 700 deltidsgruppbefäl, deltidssoldater och deltidssjömän. Hemvärnet bestod vid årsskiftet av cirka 21 000 kvinnor och män.

Totalt finns alltså drygt 52 000 kvinnor och män i Försvarsmakten. Utöver detta finns det krigsplacerade värnpliktiga vilka kan kallas in med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

Siffror från 31 december 2018

  Totalt Kvinnor Män
Yrkesofficerare 9 000 700 8 300
Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän 5 400 600 4 800
Civila arbetstagare 5 700 2 300 3 400
Totalt 20 100 3 600 16 500
  Totalt Kvinnor Män
Hemvärnets avtalspersonal 21 000 2 700 18 300
Tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (deltid) 4 700 500 4 200
Reservofficerare 6 600 200 6 400

Mer exakta siffror återfinns i senaste årsredovisningen