Andra organisationers medaljer

Utöver Försvarsmaktens medaljer har FN, Nato och EU medaljer som kan bäras till Försvarsmaktens uniformer.

NATOs Non Article 5-medalj, som delas ut alla som tjänstgör minst 30 dagar i KFOR.
NATOs Non Article 5-medalj, som delas ut alla som tjänstgör minst 30 dagar i KFOR.
Natos Non Article 5-medalj. Foto: Magnus Granbom/Försvarsmakten

FN-medaljer

Förenta Nationerna har en tradition att dela ut minnesmedaljer för olika FN-ledda insatser. Dessa medaljer har FN-emblemet på framsidan och är försedda med olika färgkombinationer på medaljbandet. Samtliga FN-medaljer har bärandetillstånd på Försvarsmaktens uniformer.

Natomedaljer

Natostadgans artikel 5 är kärnan i försvarsalliansen Nato. Den innebär ömsesidiga försvarsförpliktelser för medlemsländerna i Nato. Insatserna i Kosovo (KFOR) och i Afghanistan (Isaf) är så kallade "non article 5-insatser" (icke-artikel-5-operation). Det vill säga det är Natoledda operationer under ett FN-mandat.

När en svensk soldat tjänstgjort minst 30 dagar i en icke-artikel-5-operation i Nato:s regi tilldelas en särskild medalj. På medaljens framsida syns Natoemblemet i form av en kompassros. För insatser i Kosovo står det "non article 5" på det blå och vita bandet och för insatser i Afghanistan står det "Isaf". På medaljens baksida står det "IN SERVICE OF PEACE AND FREEDOM / AU SERVICE DE LA PAIX ET DE LA LIBERTE", fritt översatt "I fredens och frihetens tjänst". Samtliga Natomedaljer har generellt bärandetillstånd på Försvarsmaktens uniformer.

EU-medaljer

Europeiska unionen instiftar och delar ut minnesmedaljer för olika militära och polisiära EU-insatser. Samtliga EU-medaljer har generellt bärandetillstånd på Försvarsmaktens uniformer.