Upphittad ammunition

Varje år görs fynd av granater och annan ammunition i Sverige. Den ska aldrig röras eller hanteras på något sätt. Märk ut stället och ring polisen.

Upphittad oexploderad granat, (oxa). Farlig ammunition.
Upphittad oexploderad granat, (oxa). Farlig ammunition.
Upphittad oexploderad granat. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Granaten är en 305 mm granat som väger över 350 kg med en bedömd laddningsvikt på upp emot 20 kg sprängämne om den skulle vara skarp.
En 305 mm granat som hittades i Nora. Granaten väger över 350 kg och hade en bedömd laddningsvikt på upp emot 20 kg sprängämne om den skulle vara skarp. Foto: Michael Henebratt/Försvarsmakten
Granat på botten av en sjö.
Granat som hittades på botten av en sjö i Värmland i augusti 2020. Foto: Försvarsmakten

Rör aldrig upphittad ammunition

Särskilt under sommaren upptäcker människor granater och annan ammunition i sjöar, skogspartier, källarförråd och på vindar. Det är svårt och nästintill omöjligt för en icke-expert att bedöma ammunitionens tillstånd och hur farlig den är. Därför ska du aldrig röra eller på något sätt handskas med upphittad ammunition.

Gör i stället så här:

  • Lämna fyndplatsen utan att röra vid föremålet eller föremålen.
  • Märk ut platsen, särskilt om det är ett sjöfynd, men håll avstånd till föremålet.
  • Varna andra, om fyndet görs exempelvis på en välbesökt badplats.
  • Kontakta polismyndigheten.

Polisen kan i sin tur begära hjälp från Försvarsmakten, vars specialutbildade ammunitionsröjare tar hand om fynden på ett säkert sätt. De flesta fynd visar sig vara ofarliga, men det krävs en expert för att bedöma det.

Ammunition kan också ha ett obekant utseende. Den behöver inte se ut som en projektilformad granat. Exempelvis finns flera olika typer av utländska handgranater i omlopp.

Upphittad ammunition till sjöss

Minor, ammunition och kemiska stridsmedel från världskrigen finns fortfarande kvar både i Östersjön och längs västkusten. Upphittad ammunition får inte hanteras utan ska anmälas till myndigheterna.

Både i Östersjön och i västerhavet finns minor, ammunition och kemiska strids-medel från första och andra världskriget. Även i vissa insjöar och nedlagda gruvor kan det finnas oexploderad ammunition.

Så ska du göra till sjöss

Minor och oexploderad ammunition ska alltid betraktas som farliga. 

Så här gör du om du träffar på en misstänkt mina eller oexploderad ammunition till sjöss:

  • Om föremålet har kommit upp i båten, spärra av så stort område som möjligt från det.
  • Om föremålet befinner sig utanför relingen och om det går, med hänsyn till besättningens säkerhet, ska det återföras till havet. Notera positionen och boja ut platsen.
  • Går det inte att återföra föremålet till sjön, ska fartyget manövreras till lovart om fyndet. Besättningen ska inte vistas nära eller i vindriktningen av fyndet.
  • Om föremålet befinner sig ombord i utrymmen under däck ska arbetet avbrytas och utrymmet tillslutas.
  • Kontakta JRCC (Joint Rescue Coordination Centre) på VHF kanal 16 eller ring SOS Alarm 112.

Den som utsatts för kemiska stridsmedel ska uppehålla sig i friska luften, skölja ögonen, ta av kläder och placera dem i plastsäckar. Sanera kroppen med saneringsmedel, talkpuder eller mjöl. Tvätta med tvål och vatten i 10 minuter.