För att öka vår militära förmåga och Sveriges förmåga att ge och ta emot internationellt stöd genomförs i perioden 22 april - 24 maj ett flertal övningar i Småland och Östergötland.

Övningsområdet i Östergötland och Småland
Övningsområdet i Östergötland och Småland
Övningsområdet i Östergötland och Småland Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Övningarna innefattar förband från Sverige, USA, Italien, Spanien och Ungern. Transporter till och från övningsområdet kan komma att förekomma utanför övningens start- och sluttid. Såväl skarpskjutning och lösskjutning kommer förekomma inne på våra övningsfält.

Övningarna är en del i den större övningsserien Steadfast Defender 24.

Natos övningsserie Steadfast Defender pågår från mitten av januari till juni och är den största Natoövningsserien på decennier. Den har planerats i flera år och genomförs för att tydligt visa upp alliansens förmåga att avskräcka motståndare och demonstrera Natos förmåga att förstärka Europa. Det övas genom att flytta trupper över Atlanten från Nordamerika till Europa.

Swift Response 24

Sveriges mål med Swift Response 24 är att träna Sveriges förmåga att genomföra värdlandsstöd. Det vill säga att ta emot militärt stöd, i detta fall i form av utländska förband från USA, Italien, Spanien och Ungern. Höja dessa förbands förmåga genom att genomföra övningar i svensk terräng och sedan facilitera deras förflyttning till andra länder. 

Under perioden kommer de internationella förbanden att öva på, i första hand, Skillingaryds och Kvarns övnings- och skjutfält samt basera på Hagshultsbasen och Jönköpings flygplats. Trafikrörelser med utländska förband kommer också förekomma mellan nämnda platser under perioden.

Det kommer att ske omfattande förflyttningar med helikopter mellan Kvarn - Hagshult och tvärtom. För frågor om flygrörelser kontakta 013-28 38 94.

Kvarns övnings- och skjutfält kommer det förekomma skjutning med både skarp och lös ammunition. Mest finkalibrig eld men även granatkastare kommer nyttjas.

Skillingaryds övnings- och skjutfält kommer det förekomma skjutning med både skarp och lös ammunition. Här kommer, bland annat, skarpskjutning med artilleri genomföras mellan 5-12 maj under tiderna 0800-2300.

Spring Strike 24

Spring Strike är en nationell lednings- och sambandsövning med det övergripande målet att träna rutiner i ledning och stabstjänst i ordinarie ledningsmiljö (= fältgrupperade staber).

Spring Strike är en arméövning som fullt ut prövar våra nuvarande lednings- och sambandssystem på taktiskt riktiga avstånd. 

Förbanden kommer, i första hand, förläggas i kvadraten som utgörs av Eksjö-Vetlanda-Vimmerby-Målilla. Vissa förband kan komma att röra sig i förlängningen mot Västervik-Oskarshamn.

Press och media

För att följa övningen kan ni kontakta ast-komm@mil.se 

Mer information om plats, datum och tid för pressträffar kommer publiceras här.

International media

All media events connected to Swift Response will be posted here when information is available. Please contact ast-komm@mil.se if you have any questions.