Marindagen 3 augusti

I början av augusti är det dags för Marindagen. En för oss viktig dag där vi får möjlighet att visa marinens verksamhet. I år är dagen en del av Karlskrona skärgårdsfest och den kommer att äga rum i det angränsande området till Bastion Aurora.

– Den här dagen är viktigare än någonsin beroende på det allvarliga omvärldsläget. Vi behöver möjligheten att träffa både potentiella medarbetare och den breda allmänheten för att öka förståelse och kunskapen om hur vi tillsammans försvarar Sverige säger Marinbaschef Fredrik Edwardson.

I år planeras för ett bredare spektrum av aktörer än förra gången då fokus låg på Marinens 500-års jubileum. Det här året vill vi kunna erbjuda en dag med deltagare från totalförsvaret, både det civila och det militära försvaret.

Likt Marindagen 2022 kommer årets version att genomföras utanför örlogshamnen, i området kring Bastion Aurora. Det kommer att bli en dag full av aktiviteter, spännande utrustning, uppvisningar och allt annat som hör dagen till.

En del av Karlskrona Skärgårdsfest

Karlskrona Skärgårdsfest pågår från 30 juli till 4 augusti. Sammanlagt erbjuds hundratals programpunkter runtom i världsarvsstaden och skärgården under festveckan. Delar ur Försvarsmakten har tidigare medverkat för att visa upp sin verksamhet, vilket har varit ett väldigt uppskattat inslag. I år blir det ett stort omtag när Marindagen istället arrangeras i sin helhet under lördagen den 3 augusti.

Här kommer det finnas mer information vart efter dagen tar sin form.