Logistik

Logistik ger stöd åt Försvarsmaktens hela verksamhet. Stödet består av tjänster, förnödenheter och andra tillgångar som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas.

Svenska KFOR-soldater på väg från Arlanda till Pristina med Antonov An 124-100.
Svenska KFOR-soldater på väg från Arlanda till Pristina med Antonov An 124-100.
Svenska soldater på väg från Arlanda med en Antonov An 124. Foto: Anders Sjödén/Försvarsmakten

För militära operationer innebär logistikstödet att krigsförband får den tillgänglighet, rörlighet och uthållighet som efterfrågas. Försvarsmaktens logistikchef är ansvarig för logistikområdet och sammanhåller olika specialområden.

Logistikförband

Försvarsmaktens logistik (FMLOG), ger stöd till militära operationer och övningar samt till förband, centrum och skolor i hela Försvarsmakten. FMLOG är ett krigsförband och ska därmed klara sina uppgifter i såväl fred, kris och krig. FMLOG finns på 30 orter runt om i Sverige samt utomlands där Försvarsmakten är verksam.

Förbandets uppgift är att leverera stöd inom bland annat dokumenthantering, förnödenhetsförsörjning, transporter och tullhantering. FMLOG:s roll är också att stödja Högkvarteret med att samordna hela logistiken i Försvarsmakten. FMLOG samverkar även med andra myndigheter och externa leverantörer. Alla länkar i logistikkedjan ska vara tillgängliga när Försvarsmakten behöver stöd och leveranser. I rätt tid och på rätt plats.

Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) är Försvarsmaktens centrum för teknisk utbildning och utveckling. Vid skolan utbildas soldater och blivande officerare, officerare, specialistofficerare och civila för teknisk tjänst i hela Försvarsmakten. Alla försvarsgrenar – armén, marinen och flygvapnet – finns representerade vid skolan.

Skolan ansvarar även för den tekniska utbildning som genomförs vid andra förband, skolor eller centrum i Försvarsmakten. FMTS svarar för teknik och teknisk tjänst inom Försvarsmakten, vilket innebär att följa utvecklingen på teknikområdet, förutse kommande behov och föreslå förändringar och förbättringar.