Specialistofficerare

Specialistofficerare kan ha fem grader, där sergeant är den lägsta och flottilj- och regementsförvaltare de högsta.

Officerare uppställda på rad.
Officerare uppställda på rad.
Examen för specialistofficerare. Foto: Försvarsmakten

Specialistofficerarnas grader heter:

  • Sergeant
  • Översergeant
  • Fanjunkare
  • Överfanjunkare
  • Förvaltare
  • Regementsförvaltare (i armén och amfibiekåren) eller flottiljförvaltare (i flygvapnet och sjöstridsförband i marinen)

I regel måste en specialistofficer inneha sin grad i minst fyra år innan han eller hon kan befordras. Det är chefen på det förband där specialistofficeren tjänstgör som fattar beslut om befordran. För befordran till flottilj- och regementsförvaltare fattas beslutet av Försvarsmaktens personaldirektör på Högkvarteret.

Grader. Specialistofficerare. Armén.
Grader. Specialistofficerare. Armén.
Foto: Försvarsmakten
Grader. Specialistofficerare. Flottan.
Foto: Försvarsmakten
Grader. Specialistofficerare. Amfibiekåren.
Foto: Försvarsmakten
Grader. Specialistofficerare. Flygvapnet.
Foto: Försvarsmakten
Grader. Specialistofficerare. Fältuniform 90.
Foto: Försvarsmakten