Marinen

Marinen ser till att svenska vatten och kuster förblir under Sveriges kontroll.

En sjöman håller utkik från signalbryggan på HMS Malmö, korvett av Stockholmsklass, under övningen Northern Coasts. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Sveriges vatten och kuster säkras genom ständig övervakning av och beredskap hos marina flottiljer. De marina förbanden utbildas och övas för att möta varje hot vid varje tidpunkt. Ovan och under vattenytan – vid kusten och ute till havs. 

Marinen genomför operationer såväl nationellt som internationellt och tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. 

Marinens förband

Sjöstridsflottiljerna genomför insatser mot mål såväl på, över som under havsytan, i kustnära farvatten och på öppet hav. De har också förmåga till minröjning och kontroll av havsområde samt skydd av sjöfart och fiske.

Ubåtsflottiljen är tränad och utrustad för insatser mot mål såväl på som under ytan. Ubåtsflottiljen har också förmågan att dolt kontrollera havsområde och att samla in underrättelser.

Amfibiebataljon kontrollerar kustområde och skärgård och fungerar som en länk mellan sjö- och arméstridskrafter. 

Marinbasen med basskydds-, ekipage-, logistik- och sjöinformationskompani har förmågor att understödja de marina förbanden med bland annat bevakning, teknisk tjänst och förnödenheter, operativ sambandsledning samt övervakning av svenskt territorialhav.