För dig som är barn

Hur ska man som barn tänka kring att ens mamma eller pappa kommer vara borta en lång period? Vad ska man göra med sin oro över att ens förälders uppdrag kanske är i ett område som många tycker är farligt? På vilka sätt man hjälpa sin familj?

Ung flicka tittar på skärm
Ung flicka tittar på skärm
När en förälder åker på uppdrag utomlands förändras vardagen för dig som barn. Hur hanterar du eventuell oro? Och hur kan du hjälpa familjen? Foto: Adobe Stock

Det är självklart både tråkigt och lite oroligt att veta att ens mamma eller pappa ska vara borta länge och dessutom kanske befinna sig i ett område som är betydligt farligare än hemma. Det är jättebra om du pratar med dina föräldrar om det finns saker som oroar dig med utlandsuppdraget redan innan det börjar, det kan handla om allt från hur saker i vardagen fungerar till vilka risker som finns med uppdraget.

Be till exempel dina föräldrar förklara vilka skillnader som kommer uppstå i vardagen när en av dem är borta. Kan du hjälpa till på några sätt? Kanske kan du behöva axla ett större ansvar eller ta dig an nya uppgifter.

Ditt humör kan påverkas

En stor del av din och dina eventuella syskons vardag består av förskola eller skola. Dina föräldrar kan förbereda pedagoger och lärare på den förändring som kommer ske i ditt liv och att det kanske kan påverka ditt humör.

Under insatsen är det självklart bra att försöka prata så ofta som det bara går med den av din mamma och pappa som är i väg på uppdraget, men var beredd på att det ibland kan vara svårt att använda mobiltelefon på grund av dålig täckning. Att höra av sig via mail eller brev kan vara enklare.

I dag finns väldigt mycket information tillgänglig och du kanske kommer läsa saker om insatsområdet som oroar dig. Prata med dina föräldrar, både den som faktiskt är på plats i området och den som är hemma och den som är hemma om vad i nyhetsrapporteringen som påverkar just din mamma eller pappa.