Sociala medier

Följ gärna Försvarsmakten på sociala medier och diskutera vår verksamhet. Försvarsmakten finns på Facebook, Instagram, Youtube, X och Linkedin.

Försvarsmakten finns i sociala medier för att informera om myndighetens uppdrag och för att underlätta dialogen med allmänheten.

Inlägg och kommentarer

Kommentera inlägg och ställ frågor i de sociala medier där Försvarsmakten har en närvaro men tänk på att följa det sociala mediets och Försvarsmaktens regler för inlägg och kommentarer.

Med inlägg och kommentarer menas innehåll i någon form som publiceras på Försvarsmaktens kanaler i sociala medier.

Försvarsmakten svarar normalt på frågor och kommentarer under arbetstid på vardagar, men vi svarar inte på enskilda ärenden eller andra frågor som rör enskilda personer.

Har du personliga frågor eller frågor om ett pågående ärende vid myndigheten hänvisar vi till brev, e-post eller telefon. Tänk på att inte e-posta känsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av sekretess.

Kontakta oss

Regler för inlägg och kommentarer

Inlägg och kommentarer ska hållas till sakfrågan och ha en god ton och inte uppfattas som stötande. Debatt och argumentation ska präglas av respekt. Det är inte tillåtet att använda ett allt för respektlöst språk såsom könsord eller svordomar.

Det är inte tillåtet att publicera eller länka till innehåll som exempelvis:

  • bryter mot svensk lag eller mot det sociala mediets regler,

  • innehåller känsliga personuppgifter eller personuppgifter som är stötande och som kränker den enskildes personliga integritet,

  • innehåller sekretesskyddat innehåll,

  • innehåller uppgifter om droger, dopning eller spel med pengar,

  • innehåller skadliga programvaror, till exempel virus och trojaner,

  • utgör spam, det vill säga inlägg av samma typ som återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare, eller

  • är huvudsakligen reklambudskap i marknadsföringssyfte från annan organisation än Försvarsmakten.

Inlägg och kommentarer som står i strid med Försvarsmaktens eller det sociala mediets egna regler och användarvillkor avpubliceras normalt, utan förvarning, av en moderator. Vid misstanke om lagbrott anmäler Försvarsmakten händelsen till polisen. Upprepade brott mot reglerna kan leda till blockering av enskilda användare.

Om du ser något som bryter mot reglerna får du gärna anmäla det med hjälp av det sociala mediets egna funktioner. Synpunkter på Försvarsmaktens moderering av innehåll ska skickas per e-post till webbredaktionen@mil.se.

Allmänna handlingar

Inlägg och kommentarer blir i det ögonblick de publiceras tillgängliga för alla besökare. De kan avpubliceras av skaparen, men kan i vissa fall ändå finnas kvar i webbplatsens eller det sociala mediets databas.

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar som förvaras vid myndigheter – om informationen inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När till exempel ett inlägg eller en kommentar publiceras skapas en allmän handling som sparas av Försvarsmakten, även efter att inlägget avpublicerats. Allmänna handlingar får endast gallras om det finns stöd för detta i Riksarkivets föreskrifter.

Rättigheter

Du har rätt att begära att Försvarsmakten rättar eller raderar uppgifter som handlar om dig om vi behandlar dem felaktigt. Du har också rätt att få information om de personuppgifter som finns om dig, ett så kallat registerutdrag. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress. Läs mer om om rätt till registerutdrag och övergripande om Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling här.

Konton

Här nedanför listas Försvarsmaktens officiella konton i sociala medier. 

Officiella konton