Personlig skyddsutrustning 90

Personlig skyddsutrustning 90 B/S ger den enskilde soldaten verktyg för att skydda sig mot kemiska stridsmedel, och bekämpa dess effekter.

Rekryt med C-vätskeskydd.
Rekryt med C-vätskeskydd.
Rekryt med C-vätskeskydd. Foto: Carl Johan Strid/Försvarsmakten

 I den personliga skyddsutrustningen ingår:

 • Skyddsmaskväska 90

 • Ansiktsskydd (skyddsmask) 90

 • Filter 90

 • Glasögonbåge 90 med synkorrektion (vid behov)

 • Skyddshandske 7

 • C-vätskeskydd (fot- och kroppsdel)

 • Indikeringspapper 104 (2 block)

 • Indikeringspapper 105 (1 block)

 • Nervgasindikeringsbricka 90 (3 st)

 • Plastpåse 166

 • Torklapp 11

Vid kris eller krig tillkommer:

 • Personsaneringsmedel 105 (2 förpackningar)

 • Autoinjektor 2K

 • Nervgasprofylax (1 karta)