Detekteringsinstrument AP2CE

Med hjälp av C-detekteringsinstrumentet AP2CE har soldater en handenhet för att identifiera om ett område är kontaminerat av C-stridsmedel.

Detekteringsinstrument AP2CE
Detekteringsinstrument AP2CE
Detekteringsinstrument AP2CE Foto: Försvarsmakten

C-detekteringsinstrumentet AP2CE är ett handburet instrument för C-stridsmedel (kemiska ämnen). Det är utvecklat för att detektera fosfor (som förekommer i exempelvis nervgaser) och svavelföroreningar (som förekommer i exempelvis senapsgas) i gas- eller vätskefas. En separat ytprovtagare för vätskeprovtagning ingår i satsen.

Detekteringsmetoden bygger på flamfotometri och mäter kontinuerligt förekomst av svavel och/eller fosfor. Instrumentet kan säkerhetsmässigt även användas där explosiva gaser förekommer. Det drivs av litiumbatteri och vätgaspatron.

En larmmodul och strömförsörjningsdon finns, och möjliggör dataöverföring samt att instrumentet kan strömförsörjas från till exempel ett fordon.