Ubåtsräddningsfarkost URF

Ubåtsräddningsfarkosten är placerad ombord på HMS Belos. Det är en räddningsfarkost som har till uppgift att rädda besättningen ur en sjunken ubåt.

HMS Belos med Ubåtsräddningsfarkost (URF)
HMS Belos med Ubåtsräddningsfarkost (URF)
URF under sjösättning från HMS Belos Foto: Försvarsmakten
HMS Belos sjösätter Ubåtsräddningsfarkosten (URF)
URF under sjösättning från HMS Belos Foto: Försvarsmakten
Det blir trångt i URF:en om det är skadade som ska tas om hand.
Det blir trångt i URF:en om det är skadade som ska tas om hand. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten

Det sker genom att ubåtsräddningsfarkosten sjösätts från HMS Belos och därefter dyker ner och dockar med ubåten som ligger på botten. Därefter tas ubåtsbesättningen ombord i ubåtsräddningsfarkosten som åker mot ytan igen. Väl vid ytan tas ubåtsräddningsfarkosten ombord på HMS Belos varvid hon ansluts till HMS Belos tryckkammarsystem och behandling av ubåtsbesättningen påbörjas.

Det är ett unikt och avancerat ubåtsräddningssystem
 Sverige har. Ubåtsbesättningen är nämligen trycksatt
 under hela räddningsförfarandet så kallat Transfer 
Under Pressure TUP. Ubåtsräddningsfarkosten med HMS
 Belos är en eftertraktad resurs internationellt. Sverige 
har ubåtsräddningsavtal med flera länder till exempel Norge, Polen, Storbritannien.

Ubåtsräddningsfarkosten är även designad för att kunna flygtransporteras eller bogseras till ett olycksområde.