Varför övar Försvarsmakten?

Övning krävs för ett starkt och trovärdigt försvar.

Flygtekniker färdigställer ett JAS 39 gripen inför kommande flygpass under ACE 19
Flygtekniker färdigställer ett JAS 39 gripen inför kommande flygpass under ACE 19
Från övningen ACE 19 (Arctic Challenge Exercise) som 2019 för fjärde gången genomfördes inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Försvarsmakten har ett tydligt uppdrag av regering och riksdag: att värna Sveriges frihet genom militärt försvar. För att klara det räcker det inte att vi är bra på det vi gör. Vi måste vara bättre än en eventuell fiende.

Därför övar vi ständigt och allt mer.

Brett spektrum av försvarsövningar

Varje år sker ett stort antal övningar med skiftande omfattning och varierande syften. Allt från lednings- och stabsövningar i datorsimulerade miljöer med ett fåtal deltagare, till stora övningar med personal, fordon och annan materiel i terräng och bebyggelse, till havs och i luften.

De tre försvarsgrenarna och funktioner som är gemensamma för hela Försvarsmakten, övar både var för sig och tillsammans. Dessutom övar vi med ett stort antal andra myndigheter och organisationer i civilsamhället.

I allt högre grad sker även övningar ihop med andra länders militära styrkor.

Komplex värld kräver övning i samverkan

Skälet till att vi övar tillsammans med andra länder är att vi behöver utveckla vår förmåga till samverkan, inte minst med Nato-anslutna nationer. Den allt mer komplexa och snabbföränderliga värld vi lever i innebär att vi går mot ett försvar där flera länder behöver vara beredda att hjälpa varandra militärt.

Genom att öva mycket uppnår vi även en annan avgörande effekt, nämligen att upprätthålla och stärka den avhållande militära tröskeleffekten. Denna syftar till att få en potentiell angripare att noga överväga riskerna med att angripa vårt land. En trovärdig och synlig tröskeleffekt är även nödvändig för att Sverige ska kunna driva och hävda sin säkerhetspolitik.