Verksamhetsområden

Försvarsmaktens uppdrag är brett vilket ställer krav på att vi har kompetens inom olika områden. Här presenteras de som verksamhetsområden. Inom var...

Internationella insatser

Försvarsmaktens medarbetare är också ute i världen och tjänstgör. Det svenska försvaret har omkring fyra hundra personer* på plats i länder som är...

Nationella insatser

En nationell insats Försvarsmakten ska utföra är att försvara Sverige och främja säkerheten på vårt territorium. Det innebär ytterst att...

Övningar

En viktig del i Försvarsmaktens verksamhet är att öva inför olika typer av situationer som kan uppstå. Stora som små övningar krävs för att våra...

Ceremonier och musik

Hundratals ceremonier och konserter genomförs av Försvarsmakten varje år.

Högvakten

Högvakten har flera viktiga uppgifter, dels att bevaka slotten, dels att som ceremonistyrka delta i den statsceremoniella verksamheten. Högvakten i...

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling inom Försvarsmakten fokuserar på två områden – att bygga upp kunskap och att leverera resultaten till insatsförband och...

Ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamheten är ett sätt för ungdomar att få känna sig som en del av en gemenskap och få en meningsfull fritidssysselsättning samtidigt som de...

Vårt anhörigarbete

Försvarsmaktens arbete påverkar även anhöriga. Därför finns vi till hands för att svara på frågor som rör tiden före, under och efter en anställning...

Vårt veteranarbete

Försvarsmakten arbetar aktivt för att personal som tjänstgjort hos oss ska vara välmående både fysiskt och psykiskt. För veteraner finns ett skydds-...

Militär själavård

Försvarsmaktens medarbetare ställs ibland inför omskakande situationer som får dem att tappa fotfästet i tillvaron. Här kan Svenska kyrkan lyssna och...

Totalförsvaret

Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar) och är den verksamhet som behövs i händelse av...