Ett hållbart försvar

Genom att Försvarsmakten följer riktlinjerna för en hållbar utveckling skapas förutsättningar för att myndigheten ska kunna genomföra sitt uppdrag –...

Det här gör Försvarsmakten

Försvarsmakten skyddar och bevarar det samhälle som de flesta av oss tar för givet. Ett samhälle där du själv väljer hur du ska leva, där du uttrycker...

Försvarsmakten i Sverige

Att genomföra en insats innebär att lösa en uppgift i skarpt läge. I Försvarsmaktens uppdrag ingår både nationella och internationella insatser. De...

Övningar

En viktig del i Försvarsmaktens verksamhet är att öva inför olika typer av situationer som kan uppstå. Stora som små övningar krävs för att våra...

Försvarsmakten utomlands

Sverige vill aktivt bidra till fredsbevarande insatser – inte stå bredvid och se på. Sverige vill också dämpa oro och konflikter utanför våra gränser...

Publik verksamhet

Vissa delar av Försvarsmaktens verksamhet sker i publika miljöer och kan kontinuerligt ses av allmänheten. Det populäraste inslaget är Högvakten i...

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling inom Försvarsmakten fokuserar på två områden – att bygga upp kunskap och att leverera resultaten till insatsförband och...

Militär själavård

Försvarsmaktens medarbetare ställs ibland inför omskakande situationer som får dem att tappa fotfästet i tillvaron. Här kan Svenska kyrkan lyssna och...