Ett hållbart försvar

För att lösa Sveriges miljöproblem krävs engagemang från hela samhället, inklusive Försvarsmakten. Därför strävar vi hela tiden efter att ta ansvar...

Försvarsmakten i Sverige

Att genomföra en insats innebär att lösa en uppgift i skarpt läge. I Försvarsmaktens uppdrag ingår både nationella och internationella insatser. De...

Försvarsmakten utomlands

Sverige vill aktivt bidra till fredsbevarande insatser – inte stå bredvid och se på. Sverige vill också dämpa oro och konflikter utanför våra gränser...

Övningar

En viktig del i Försvarsmaktens verksamhet är att öva inför olika typer av situationer som kan uppstå. Stora som små övningar krävs för att våra...

Verksamhetsområden

Försvarsmaktens uppdrag är brett vilket ställer krav på att vi har kompetens inom olika områden. Här presenteras de som verksamhetsområden. Inom var...

Ceremonier och musik

Hundratals ceremonier och konserter genomförs av Försvarsmakten varje år.

Högvakten

Högvakten har flera viktiga uppgifter, dels att bevaka slotten, dels att som ceremonistyrka delta i den statsceremoniella verksamheten. Högvakten i...

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling inom Försvarsmakten fokuserar på två områden – att bygga upp kunskap och att leverera resultaten till insatsförband och...

Ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamheten är ett sätt för ungdomar att få känna sig som en del av en gemenskap och få en meningsfull fritidssysselsättning samtidigt som de...

Militär själavård

Försvarsmaktens medarbetare ställs ibland inför omskakande situationer som får dem att tappa fotfästet i tillvaron. Här kan Svenska kyrkan lyssna och...

För skolor

Försvarsmakten samarbetar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för information om totalförsvaret och samhällets skydd vid kriser och...