Städning av skjutfältet Bollö i Karlskrona skärgård. Personal, soldater, officerare civilanställda städar. OXA

Ett hållbart försvar

Försvarsmaktens uppgifter innebär att verka fredsbevarande och krigsavhållande. Fredliga och inkluderande samhällen utgör en...

Plutonchefen Sjöström går igenom färdvägen till Arlanda tillsammans med sina gruppchefer.

Det här gör Försvarsmakten

Försvarsmakten skyddar och bevarar det samhälle som de flesta av oss tar för givet. Ett samhälle där du själv väljer hur du ska leva, där du uttrycker...

20141023, OPERATION ÖRNEN.

Utkikspersonal från HMS Stockholm spanar efter möjlig undervattensfarkost. 
Personalen är redo att dokumentera eventuell observation med olika kamerasystem.

Foto: Alexander Gustavsson/Combat Camera/Försvarsmakten
BILDEN ÄR FRI FÖR PUBLICERING ELLER VISNING UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT FULLSTÄNDIG FOTOBYLINE ANGES

Försvarsmakten i Sverige

Att genomföra en insats innebär att lösa en uppgift i skarpt läge. I Försvarsmaktens uppdrag ingår både nationella och internationella insatser. De...

20060622. Skytt på en pansarterrängbil under en patrull i Kholm.

Försvarsmakten utomlands

Sverige vill aktivt bidra till fredsbevarande insatser – inte stå bredvid och se på. Sverige vill också dämpa oro och...

Norrbottens regemente bemannar högvakten 30/11-13/12 2016. Vakten delas mellan Pansarbataljonen, Arméns jägarbataljon och Hemvärnets Medelpadsbataljon samt Ångermanlandsbataljon.

Hemvärnsman på post

Publik verksamhet

Vissa delar av Försvarsmaktens verksamhet sker i publika miljöer och kan kontinuerligt ses av allmänheten. Det populäraste inslaget är Högvakten i...

VIDSEL20130313. Flygvapnet genomför en övning som inriktar sig på teknik, taktik och procedurer för piloterna (TTP13). COMAO, composite air operation eller på svenska: Övning med stora flygförband. Foto: Fj Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling inom Försvarsmakten fokuserar på två områden – att bygga upp kunskap och att leverera resultaten till insatsförband och...

Militär själavård

Försvarsmaktens medarbetare ställs ibland inför omskakande situationer som får dem att tappa fotfästet i tillvaron. Här kan Svenska kyrkan lyssna och...