Vi bidrar till fred i andra länder

Sverige bidrar till fredsbevarande och fredsframtvingande insatser utomlands, efter beslut från Sveriges riksdag och regering. Arbetet ska också dämpa oro och konflikter utanför våra gränser för att begränsa spridning till andra länder, och därmed minska risken för hot mot Sverige. Som nation samarbetar vi med andra medlemsländer i EU och FN och deltar endast i insatser som FN har givit legitimitet till.

Spaningssoldat ur den svenska malistyrkan kokar upp kaffevatten på fordonsavlämningsplats (FAP) i staden Goundam.


MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali) är Förenta Nationernas fredsbevarande insats i Mali.
Svenskarna är, tillsammans med motsvarande nederländska förband i Gao, en del av det multinationella och fristående underrättelseförbandet Asifu (All Sources Information Fusion Unit).
Sverige bidrar med en ISR Task Force, förkortningen ISR står för Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Förbandet är i huvudsak verksamt i MINUSMAs sektor väst och förlagt på camp Nobel utanför Timbuktu, men kan om behov uppstår verka i hela Mali.
Spaningssoldat ur den svenska malistyrkan kokar upp kaffevatten på fordonsavlämningsplats (FAP) i staden Goundam.


MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali) är Förenta Nationernas fredsbevarande insats i Mali.
Svenskarna är, tillsammans med motsvarande nederländska förband i Gao, en del av det multinationella och fristående underrättelseförbandet Asifu (All Sources Information Fusion Unit).
Sverige bidrar med en ISR Task Force, förkortningen ISR står för Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Förbandet är i huvudsak verksamt i MINUSMAs sektor väst och förlagt på camp Nobel utanför Timbuktu, men kan om behov uppstår verka i hela Mali.
Spaningssoldat ur den svenska malistyrkan kokar upp kaffevatten på fordonsavlämningsplats staden Goundam. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Insatsförsvaret är en förutsättning

Att Sverige har ett insatsförsvar, som kan sättas in direkt när det behövs och där det behövs, beror i hög grad på de säkerhetspolitiska förändringar som sker i omvärlden. Ett hot mot ett enskilt land kan idag få konsekvenser många mil bort, och det säkerhetspolitiska läget i världen påverkar även Sverige. 

Därför behöver vi bidra till att bevara fred även utomlands.