Artillerilokaliseringsradar

Med Försvarsmaktens lokaliseringsradar för artillerield "Arthur", kan förband snabbt bestämma varifrån beskjutning kommer. Och besvara den.

Artillerilokaliseringsradar. Foto: Försvarsmakten

När man blir beskjuten är det viktigt att få veta vem det är som skjuter. Ännu viktigare är att veta varifrån eldgivningen kommer, så att man kan besvara den. Det får gärna gå fort också.

Med artillerilokaliseringsradarn kan det under gynnsamma förhållanden ta mindre än tre minuter att lokalisera källan till beskjutningen och att bekämpa den.

Radarsystemet installeras antingen i bandvagn 208 eller i en 13-fotscontainer som kan transporteras av terrängfordon eller lastbilar.

På den internationella försvarsmarknaden går systemet under benämningen Arthur.