S 102 B

Försvarsmaktens flygplan S 102 B har som främsta uppgift att bedriva flygburen signalspaning åt Försvarets Radioanstalt, FRA. All extra utrustning gör den nästan tre ton tyngre än standardversionen av Gulfstream G4 S.

Foto: Försvarsmakten

Allt mer information skickas genom luften i dag, inklusive sådan som är av intresse för att säkra Sveriges beredskap, och det är FRA:s uppgift att snappa upp de sistnämnda. Här är Försvarsmaktens två ombyggda Gulfstream G4 S centrala. Med en maxhastighet på över 900 km/h fungerar de som mobila spaningscentraler som snabbt kan ta sig till intressanta bevakningsområden och snappa upp vital elektronisk information.

Det som S 102 B utför är inte kommunikationsspaning av meddelanden utan så kallad teknisk signalspaning. Det innebär att man spanar efter signaler från radar, navigeringsutrustning och vapensystem. Flygplanstypen S 102 B kallas ibland Korpen och Försvarsmaktens två exemplar är bägge stationerade på Malmen utanför Linköping. Deras verksamhet leds dock av Skaraborgs flygflottilj F 7 i Såtenäs.

Fakta

Längd: 26,92 m

Spännvidd: 23,72 m

Tomvikt: 19 000 kg

Max startvikt: 39 800 kg

Räckvidd: 6 200 km

Besättning: 2-6 personer