Bastransportbåt

Båtarna används främst till bogsering av fartyg, båtar, pråmar och andra objekt. Vintertid används de även till isbrytning och passagerar- och materialtransport.

HMS Tyr
HMS Tyr
HMS Tyr Foto: Försvarsmakten
HMS Eir
HMS Eir Foto: Försvarsmakten
HMS Ran och HMS Tyr assisterar vid förtöjningen av danska HDMS Thetis. Foto: Henrik Persson/Försvarsmakten

Båtarna är ursprungligen bastransportbåtar i 700-serien, men har i efterhand byggts om till lättare bogseringsuppgifter.

Båtarna är Ekipagekompaniets arbetshästar och används på kompaniets  sjötransportplutoner. HMS Tyr och HMS Ran finns i Karlskrona och Eir på Berga/Muskö.