Bevakningsbåt typ 80

Bevakningsbåt typ 80, även kallad Tapperklass efter det första exemplaret HMS Tapper, är en del i landets försvarslinje mot kränkningar ovanför och...

Bogserbåt 2

Ingenjörtrupperna behöver slitstarka fordon för alla tänkbara miljöer och förhållanden. Till sjöss är Bogserbåt 2 ett av de viktigaste, inte minst för...

Bogserbåt 4

Kraftig motor och vattenjetdrift gör Bogserbåt 4 till ett utmärkt val när ingenjörtrupper behöver lösa tyngre uppgifter till sjöss eller när...

Dykarbetsbåt

Förmågan att snabbt forcera vattendrag kan avsevärt öka en armés slagkraft. Ingenjörtruppernas dykarbetsbåt har här en central uppgift tack vare sin...

Gruppbåt

Den så kallade ”G-båten” är en av Försvarsmaktens minsta båtar, men för att snabbt transportera trupp över vatten är den oslagbar.

HMS Carlskrona

HMS Carlskrona är stöd- och ledningsfartyg i Tredje sjöstridsflottiljen som är baserad i Karlskrona.

HMS Eir

HMS Eir är en av Ekipagekompaniets arbetshästar och används mycket på kompaniets andra sjötransportpluton i Berga- Musköområdet.

HMS Furusund

HMS Furusund levererades 1983 som en prototyp till ersättare för minutläggare typ 12 ingående i dåvarande kustartilleriet.

HMS Hector

Om ett fartyg av någon anledning blir manöverodugligt och inte kan flytta sig för egen maskin har Marinbasens Ekipagekompani två bogserbåtar som med...

HMS Hercules

Om ett fartyg av någon anledning blir manöverodugligt och inte kan flytta sig för egen maskin har Marinbasens Ekipagekompani två bogserbåtar som med...

HMS Loke

HMS Loke har kallats allt från trängfartyg till trossfärja. Uppgiften har dock alltid varit densamma – transport av allt Amfibieregementet kan tänkas...

HMS Nåttarö

HMS Nåttarö är en tung trossbåt 608 som tillhör hamngruppen vid Ekipagekompaniet.

HMS Orion

Underrättelseinhämtning till havs är ett viktigt inslag i kontrollen av vad som försiggår längs Sveriges gränser. En av de viktigaste komponenterna i...

HMS Pelikanen

HMS Pelikanen är unik i sitt slag. Det är marinens enda torped- och robotbärgningsfartyg.

HMS Ran

HMS Ran är en av Ekipagekompaniets arbetshästar och används mycket på kompaniets första sjötransportpluton i Karlskrona.

HMS Rödnäbba

HMS Rödnäbba tjänstgjorde tidigare på Marinkommando Ost Ekipagekompani på Muskö mellan 1990-2005. Sedan dess är Karlskrona hemmahamn och det är av...

HMS Styrsö

Nya uppgifter för minröjningsfartyget HMS Styrsö som sedan 2010 tillhör Marinbasen.

HMS Tyr

HMS Tyr är en av Ekipagekompaniets arbetshästar och används mycket på kompaniets första sjötransportpluton i Karlskrona.

Korvett Göteborg

Göteborgsklassen är mellanklassen bland Sveriges korvetter och tillhör Fjärde sjöstridsflottiljen.

Korvett Visby

Försvarsmaktens fem Visbykorvetter tillhör världens modernaste fartyg i sin klass. Smygtekniken (stealth) som ger fartygen dess karaktäristiska...

Ledningsbåt 2000

När amfibiebataljonen gör insatser är det stor chans att bataljonschefen leder sina enheter från en Ledningsbåt 2000, Försvarsmaktens främsta resurs...

Lätt trossbåt

Lätt trossbåt fungerar som underhållsbåt åt stridande förband, men kan även agera självständigt mot exempelvis ubåtar genom att fälla minor och...

Minröjningsfartyg Koster

Redan när de byggdes på 1980-talet blev fartygen i Kosterklass Sveriges främsta försvar mot sjöminor. Efter modifieringar i början av 2000-talet har...

Patrullfartyg Stockholm

Efter nästan 30 år i tjänst som korvetter är HMS Stockholm och Malmö nu levererade som patrullfartyg.

Röjdykfartyg Spårö

Röjdykarfartygen av klassen Spårö är modifierade minröjningsfartyg som har anpassats för röjdykare.

Skolfartyg Altair

Sjöstridsskolans fem skolfartyg i Altairklass har som uppgift att lära ut navigation till officerare och rekryter. De är inte tänkta att användas i...

Skonerterna Gladan och Falken

Skonerterna Gladan och Falken byggdes 1946 respektive 1947 och har sedan dess utbildat, framför allt blivande officerare i marinen, i sjömanskap under...

Spaningsbåt typ 82 Djärv

Spaningsbåtarna är en fartygstyp som har till uppgift att genomföra underrättelseinhämtning med hjälp av passiva sensorer som består av sonarbojar.

Stridsbåt 90 H

Stridsbåt 90H är i första hand avsedd för spaning och snabb transport av trupp och materiel, men kan även sättas in vid strid i skärgårdsmiljö.

Stödfartyg HMS Trossö

Försvarsmaktens stödfartyg, HMS Trossö, understödjer stridande enheter med allt från dricksvatten, sjukvårdsresurser, brännolja och ammunition.

Svävare 2000

Med en topphastighet på 50 knop och omatchad framkomlighet klarar Svävare 2000 transporter som få fartyg kommer i närheten av.

Ubåt typ Gotland

Gotlandsklassens tre ubåtar är Sveriges modernaste. Tack vare sina tystgående och luftoberoende Stirlingmotorer kan de stanna i undervattensläge flera...

Ubåt typ Södermanland

Hela poängen med ubåtar är att undgå att bli upptäckt, och med den måttstocken är Försvarsmaktens två ubåtar av typ Södermanland mästerliga....

Ubåtsräddningsfarkost URF

Ubåtsräddningsfarkosten är placerad ombord på HMS Belos. Det är en räddningsfarkost som har till uppgift att rädda besättningen ur en sjunken ubåt.

Ubåtsräddningsfartyg HMS Belos

Med tryckkammare, helikopterplatta och dynamisk positionering har HMS Belos allt som krävs för att fullgöra sina uppgifter inom ubåtsräddning och...