Bevakningsbåt typ 88

Bevakningsbåt typ 88 är en del i landets försvarslinje mot kränkningar ovanför och under havsytan.

Snöstorm 2001 Däcksbro 200 arbetsbåt

Bogserbåt 2

Ingenjörtrupperna behöver slitstarka fordon för alla tänkbara miljöer och förhållanden. Till sjöss är Bogserbåt 2 ett av de viktigaste, inte minst för...

Ingenjörsbataljon transporterar andra förband över Motala ström med flytbro och bogserbåt 4.
Stora delar av Sveriges arméförband samlas i området runt Vättern och genomför Armeövning 15. Övningens huvudsyfte är att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad.

Bogserbåt 4

Kraftig motor och vattenjetdrift gör Bogserbåt 4 till ett utmärkt val när ingenjörtrupper behöver lösa tyngre uppgifter till sjöss eller när...

Dykarbetsbåt

Förmågan att snabbt forcera vattendrag kan avsevärt öka en armés slagkraft. Ingenjörtruppernas dykarbetsbåt har här en central uppgift tack vare sin...

Amfibiedykarna är bland annat experter på att röja explosiva föremål i vatten. Här ombord på en gruppbåt, G-båt.

Gruppbåt

Den så kallade ”G-båten” är en av Försvarsmaktens minsta båtar, men för att snabbt transportera trupp över vatten är den oslagbar.

Operation Atalanta är en marin EU-insats som i första hand ska skydda World Food Programs mattransporter, motverka piratverksamhet och eskortera handelsfartyg. Det svenska bidraget 2013 är fartyget HMS Carlskrona som med bordningsstyrka, helikopterenhet och besättning patrullerar i Adenbukten och Indiska Oceanen under beteckning ME03. 

Foto: Anna Norén/Försvarsmakten/Combat Camera

HMS Carlskrona

HMS Carlskrona är stöd- och ledningsfartyg i Tredje sjöstridsflottiljen som är baserad i Karlskrona.

HMS Ran

HMS Eir

HMS Eir är en av Ekipagekompaniets arbetshästar och används mycket på kompaniets andra sjötransportpluton i Berga- Musköområdet.

HMS Furusund

HMS Furusund

HMS Furusund levererades 1983 som en prototyp till ersättare för minutläggare typ 12 ingående i dåvarande kustartilleriet.

bogsering, förhalning, assistans

För att ha fritt manöverutrymme och kunna verifiera möjligheterna med de båda bogserfartygen HMS Hercules och HMS Hector stämde man träff med HMS Belos långt ute till havs under övningen Swenex.

HMS Hector

Om ett fartyg av någon anledning blir manöverodugligt och inte kan flytta sig för egen maskin har Marinbasens Ekipagekompani två bogserbåtar som med...

Du måste vara ett med fartyget. Man kan säga att det är som att hålla en utombordare i varje hand, tänker man så går det ganska bra. Det kräver kontinuerlig träning. Lägstanivån för en operatör här är ganska hög, antingen kan du eller kan du inte, säger Leif Nellmer som har många års erfarenhet av att köra en mängd olika fartyg men som är ganska ny ombord på det här.

HMS Hercules HMS Hector

HMS Hercules

Om ett fartyg av någon anledning blir manöverodugligt och inte kan flytta sig för egen maskin har Marinbasens Ekipagekompani två bogserbåtar som med...

Ostbågen 99 Transportfärja HMS Loke

HMS Loke

HMS Loke har kallats allt från trängfartyg till trossfärja. Uppgiften har dock alltid varit densamma – transport av allt Amfibieregementet kan tänkas...

HMS Nåttarö

HMS Nåttarö

HMS Nåttarö är en tung trossbåt 608 som tillhör hamngruppen vid Ekipagekompaniet.

HMS Orion är en vanlig syn ute på Östersjön.

HMS Orion

Underrättelseinhämtning till havs är ett viktigt inslag i kontrollen av vad som försiggår längs Sveriges gränser. En av de viktigaste komponenterna i...

HMS Pelikanen genomför torpedbärgning.

HMS Pelikanen

HMS Pelikanen är unik i sitt slag. Det är marinens enda torped- och robotbärgningsfartyg.

HMS Ran

HMS Ran

HMS Ran är en av Ekipagekompaniets arbetshästar och används mycket på kompaniets första sjötransportpluton i Karlskrona.

HMS Rödnäbba

HMS Rödnäbba

HMS Rödnäbba tjänstgjorde tidigare på Marinkommando Ost Ekipagekompani på Muskö mellan 1990-2005. Sedan dess är Karlskrona hemmahamn och det är av...

HMS Styrsö

HMS Styrsö

Nya uppgifter för minröjningsfartyget HMS Styrsö som sedan 2010 tillhör Marinbasen.

HMS Tyr

HMS Tyr

HMS Tyr är en av Ekipagekompaniets arbetshästar och används mycket på kompaniets första sjötransportpluton i Karlskrona.

HMS Gävle under FN-flagg och med "UN" målat med stora bokstäver på däckshussidan. Korvetten HMS Gävle är det svenska bidraget till UNIFILRiksdagen har beslutat att regeringen ska ställa en svensk väpnad styrka till FN:s förfogande i Libanon. Den svenska styrkan, kallad ML01, består av korvetten HMS Gävle, samt en landbaserad logistikenhet. Styrkans huvudsakliga uppgift är att övervaka sjötrafiken in mot Libanons kust.

Korvett Göteborg

Göteborgsklassen är mellanklassen bland Sveriges korvetter och tillhör Fjärde sjöstridsflottiljen.

Korvett Visby

Försvarsmaktens fem Visbykorvetter tillhör världens modernaste fartyg i sin klass. Smygtekniken (stealth) som ger fartygen dess karaktäristiska...

Amfibiebåt 2000 PTK 452

Ledningsbåt 2000

När amfibiebataljonen gör insatser är det stor chans att bataljonschefen leder sina enheter från en Ledningsbåt 2000, Försvarsmaktens främsta resurs...

Lätt trossbåt av typ 662 med stäven i land arbetar med kran.

Lätt trossbåt

Lätt trossbåt fungerar som underhållsbåt åt stridande förband, men kan även agera självständigt mot exempelvis ubåtar genom att fälla minor och...

Minröjningsfartyg typ Koster

Minröjningsfartyg Koster

Redan när de byggdes på 1980-talet blev fartygen i Kosterklass Sveriges främsta försvar mot sjöminor. Efter modifieringar i början av 2000-talet har...

ADENVIKEN 20090824. HMS Stockholm kommer in för att förtöja vid HMS Trossö. Efter mer än en vecka till sjöss lägger sig fartygen för ankars ute på redden utanför Djibouti och vårdar och återställer all materiel och utrustning. Försvarsmakten har erhållit en anvisning angående en marin insats i Somalia (EU NAVFOR OP ATALANTA) av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Insatsen skall inledas i maj 2009 och vidmakthållas under fyra (4) månader i insatsområdet..Foto: Löjtnant Marcus Olsson/Försvarsmakten

Patrullfartyg Stockholm

Efter nästan 30 år i tjänst som korvetter är HMS Stockholm och Malmö tjänstgör dessa fartyg nu som patrullfartyg.

ESTLAND 20120518. HMS SPÅRÖ genomför minröjningsoperation utanför Estlands huvudstad Tallinn.
Foto: Löjtnant Marcus Åhlén/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges

Röjdykfartyg Spårö

Röjdykarfartygen av klassen Spårö är modifierade minröjningsfartyg som har anpassats för röjdykare.

Skolfartyg typ Altair

Skolfartyg Altair

Sjöstridsskolans fem skolfartyg i Altairklass har som uppgift att lära ut navigation till officerare och rekryter. De är inte tänkta att användas i...

HMS Falken S 02 med fulla segel.

Skonerterna Gladan och Falken

Skonerterna Gladan och Falken byggdes 1946 respektive 1947 och har sedan dess utbildat, framför allt blivande officerare i marinen, i sjömanskap under...

Spaningsbåt är en ny fartygstyp i den svenska marinen. Dess huvudsakliga uppgift är att med hjälp av sonarbojar lyssna i leder där man bedömer risken stor för intrång med ubåtar. Spaningsbåtarna är även bestyckade med sjunkbomber och kulsprutor.

Spaningsbåt typ 82 Djärv

Spaningsbåtarna är en fartygstyp som har till uppgift att genomföra underrättelseinhämtning med hjälp av passiva sensorer som består av sonarbojar.

Karlskrona 20110601 - Bild på stridsbåt 90H under en övning i Karlskrona skärgård. Foto: Kim Svensson

Stridsbåt 90 H

Stridsbåt 90H LTF är i första hand avsedd för spaning och snabb transport av trupp och materiel, men kan även sättas in vid strid i skärgårdsmiljö.

ESTLAND 20120519. HMS TROSSÖ genomför minröjningsoperation utanför Estlands huvudstad Tallinn.
Foto: Löjtnant Marcus Åhlén/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges

Stödfartyg HMS Trossö

Försvarsmaktens stödfartyg, HMS Trossö, understödjer stridande enheter med allt från dricksvatten, sjukvårdsresurser, brännolja och ammunition.

STOCKHOLM 20080609.HMS Bulwark har precis anlänt till Stockholms hamn. Här kommer hon att ligga i några dagar för att sedan delta i en gemensam övning tillsammans med svenska amfibieförband. En svensk svävare fån AMF1 i förgrunden och HMS Bulwark i bakgrunden..Foto: Sgt Nicklas Gustafsson / Combat Camera

Svävare 2000

Med en topphastighet på 50 knop och omatchad framkomlighet klarar Svävare 2000 transporter som få fartyg kommer i närheten av.

HMS Halland på väg in mot förtöjning vid slussen.

Ubåt typ Gotland

Gotlandsklassens tre ubåtar är Sveriges modernaste. Tack vare sina tystgående och luftoberoende Stirlingmotorer kan de stanna i undervattensläge flera...

HMS Södermanland under gång vintertid.

Ubåt typ Södermanland

Hela poängen med ubåtar är att undgå att bli upptäckt, och med den måttstocken är Försvarsmaktens två ubåtar av typ Södermanland mästerliga....

HMS Belos med Ubåtsräddningsfarkost (URF)

Ubåtsräddningsfarkost URF

Ubåtsräddningsfarkosten är placerad ombord på HMS Belos. Det är en räddningsfarkost som har till uppgift att rädda besättningen ur en sjunken ubåt.

HMS Belos med Ubåtsräddningsfarkosten (URF)

Ubåtsräddningsfartyg HMS Belos

Med tryckkammare, helikopterplatta och dynamisk positionering har HMS Belos allt som krävs för att fullgöra sina uppgifter inom ubåtsräddning och...