HMS Tyr

Bastransportbåt

Båtarna används främst till bogsering av fartyg, båtar, pråmar och andra objekt. Vintertid används de även till isbrytning och passagerar- och...

Bevakningsbåt 88

Bevakningsbåt 88 är en del i landets försvarslinje mot kränkningar ovanför och under havsytan.

Ingenjörsbataljon transporterar andra förband över Motala ström med flytbro och bogserbåt 4.
Stora delar av Sveriges arméförband samlas i området runt Vättern och genomför Armeövning 15. Övningens huvudsyfte är att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad.

Bogserbåt 4

Kraftig motor och vattenjetdrift gör bogserbåt 4 till ett utmärkt val när ingenjörstrupper behöver lösa tyngre uppgifter till sjöss eller när...

bogsering, förhalning, assistans

För att ha fritt manöverutrymme och kunna verifiera möjligheterna med de båda bogserfartygen HMS Hercules och HMS Hector stämde man träff med HMS Belos långt ute till havs under övningen Swenex.

Bogserbåt Hector

Om ett fartyg av någon anledning blir manöverodugligt och inte kan flytta sig för egen maskin har Marinbasens ekipagekompani två bogserbåtar som med...

Dykarbetsbåt

Förmågan att snabbt forcera vattendrag kan avsevärt öka en armés slagkraft. Ingenjörtruppernas dykarbetsbåt har här en central uppgift tack vare sin...

Amfibiedykarna är bland annat experter på att röja explosiva föremål i vatten. Här ombord på en gruppbåt, G-båt.

Gruppbåt

Den så kallade ”G-båten” är en av Försvarsmaktens minsta båtar, men för att snabbt transportera trupp över vatten är den oslagbar.

HMS Belos med Ubåtsräddningsfarkosten (URF)

HMS Belos

Med tryckkammare, helikopterplatta och dynamisk positionering har ubåtsräddningsfartyget HMS Belos allt som krävs för att fullgöra sina uppgifter inom...

Operation Atalanta är en marin EU-insats som i första hand ska skydda World Food Programs mattransporter, motverka piratverksamhet och eskortera handelsfartyg. Det svenska bidraget 2013 är fartyget HMS Carlskrona som med bordningsstyrka, helikopterenhet och besättning patrullerar i Adenbukten och Indiska Oceanen under beteckning ME03. 

Foto: Anna Norén/Försvarsmakten/Combat Camera

HMS Carlskrona

HMS Carlskrona är stöd- och ledningsfartyg i Tredje sjöstridsflottiljen som är baserad i Karlskrona.

HMS Furusund

HMS Furusund

HMS Furusund levererades 1983 som en prototyp till ersättare för minutläggare typ 12 ingående i dåvarande kustartilleriet.

Ostbågen 99 Transportfärja HMS Loke

HMS Loke

HMS Loke har kallats allt från trängfartyg till trossfärja. Uppgiften har dock alltid varit densamma – transport av allt Amfibieregementet kan tänkas...

HMS Orion är en vanlig syn ute på Östersjön.

HMS Orion

Underrättelseinhämtning till havs är ett viktigt inslag i kontrollen av vad som försiggår längs Sveriges gränser. En av de viktigaste komponenterna i...

HMS Pelikanen genomför torpedbärgning.

HMS Pelikanen

HMS Pelikanen är unik i sitt slag. Det är marinens enda torped- och robotbärgningsfartyg.

HMS Rödnäbba

HMS Rödnäbba

HMS Rödnäbba tjänstgjorde tidigare på Marinkommando Ost Ekipagekompani på Muskö mellan 1990-2005. Sedan dess är Karlskrona hemmahamn och hon används...

HMS Södermanland under gång vintertid.

HMS Södermanland

HMS Södermanland byggdes 1988 på Kockums och är den enda kvarvarande ubåten i en klass som ursprungligen bestod av fyra enheter.

ESTLAND 20120519. HMS TROSSÖ genomför minröjningsoperation utanför Estlands huvudstad Tallinn.
Foto: Löjtnant Marcus Åhlén/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges

HMS Trossö

Försvarsmaktens stödfartyg, HMS Trossö, understödjer stridande enheter med allt från dricksvatten, sjukvårdsresurser, brännolja och ammunition.

Stor grå båt på vattnet

Korvett Gävle

Korvetter är lättrörliga och anpassade för ett mindre hav som Östersjön. Fartygen är avsedda att kunna lösa uppgifter i tre dimensioner: I luften, på...

Korvett Visby

Försvarsmaktens fem Visbykorvetter utgör stommen av marinens ytstridsfartyg. Smygtekniken (stealth) som ger fartygen dess karaktäristiska utseende är...

Amfibiebåt 2000 PTK 452

Ledningsbåt 2000

När amfibiebataljonen gör insatser är det stor chans att bataljonschefen leder sina enheter från en Ledningsbåt 2000, Försvarsmaktens främsta resurs...

Lätt trossbåt av typ 662 med stäven i land arbetar med kran.

Lätt trossbåt

Lätt trossbåt fungerar som underhållsbåt åt stridande förband, men kan även fälla minor och sjunkbomber.

Minröjningsfartyg typ Koster

Minröjningsfartyg Koster

Redan när de byggdes på 1980-talet blev fartygen i Kosterklass Sveriges främsta försvar mot sjöminor. Efter modifieringar i början av 2000-talet har...

ADENVIKEN 20090824. HMS Stockholm kommer in för att förtöja vid HMS Trossö. Efter mer än en vecka till sjöss lägger sig fartygen för ankars ute på redden utanför Djibouti och vårdar och återställer all materiel och utrustning. Försvarsmakten har erhållit en anvisning angående en marin insats i Somalia (EU NAVFOR OP ATALANTA) av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Insatsen skall inledas i maj 2009 och vidmakthållas under fyra (4) månader i insatsområdet..Foto: Löjtnant Marcus Olsson/Försvarsmakten

Patrullfartyg Stockholm

Efter nästan 30 år i tjänst som korvetter tjänstgör HMS Stockholm och HMS Malmö nu som patrullfartyg.

ESTLAND 20120518. HMS SPÅRÖ genomför minröjningsoperation utanför Estlands huvudstad Tallinn.
Foto: Löjtnant Marcus Åhlén/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges

Röjdykfartyg Spårö

Röjdykarfartygen av klassen Spårö är modifierade minröjningsfartyg som har anpassats för röjdykare.

Skolfartyg typ Altair

Skolfartyg Altair

Sjöstridsskolans fem skolfartyg i Altairklass har som uppgift att lära ut navigation till officerare och rekryter. De är inte tänkta att användas i...

HMS Falken S 02 med fulla segel.

Skonerterna Gladan och Falken

Skonerterna Gladan och Falken byggdes 1946 respektive 1947 och har sedan dess utbildat framför allt blivande officerare i marinen i sjömanskap under...

Spaningsbåt är en ny fartygstyp i den svenska marinen. Dess huvudsakliga uppgift är att med hjälp av sonarbojar lyssna i leder där man bedömer risken stor för intrång med ubåtar. Spaningsbåtarna är även bestyckade med sjunkbomber och kulsprutor.

Spaningsbåt 82

Spaningsbåtarna är en fartygstyp som har till uppgift att genomföra underrättelseinhämtning med hjälp av passiva sensorer som består av sonarbojar.

Stridsbåt 90 E utanför Berga örlogsbas. HMS Tesla (148).

Stridsbåt 90 E

Stridsbåt 90 E är en båt som utnyttjas för transporter. Den utvecklades av båtvarvet Storebro ihop med Försvarsmakten. 

Karlskrona 20110601 - Bild på stridsbåt 90H under en övning i Karlskrona skärgård. Foto: Kim Svensson

Stridsbåt 90 H

Stridsbåt 90H är i första hand avsedd för spaning och snabb transport av trupp och materiel, men kan även sättas in vid strid i skärgårdsmiljö.

STOCKHOLM 20080609.HMS Bulwark har precis anlänt till Stockholms hamn. Här kommer hon att ligga i några dagar för att sedan delta i en gemensam övning tillsammans med svenska amfibieförband. En svensk svävare fån AMF1 i förgrunden och HMS Bulwark i bakgrunden..Foto: Sgt Nicklas Gustafsson / Combat Camera

Svävare 2000

Med en topphastighet på 50 knop och bra framkomlighet klarar Svävare 2000 transporter som få fartyg kommer i närheten av.

HMS Nåttarö

Trossbåt 600

Trossbåtarna används i huvudsak för transporter av materiel och personal.

HMS Halland på väg in mot förtöjning vid slussen.

Ubåt Gotland

Gotlandsklassens två ubåtar är Försvarsmaktens modernaste. Tack vare sina tystgående och luftoberoende Stirlingmotorer kan de stanna i...

HMS Belos med Ubåtsräddningsfarkost (URF)

Ubåtsräddningsfarkost URF

Ubåtsräddningsfarkosten är placerad ombord på HMS Belos. Det är en räddningsfarkost som har till uppgift att rädda besättningen ur en sjunken ubåt.