Luftvärnssystem 103

Luftvärnssystem 103 är den svenska benämningen på det amerikanska luftvärnssystemet Patriot, den senaste varianten av Patriotsystemet. I systemet ingår världens mest avancerade luftvärnsrobotar. Det nya systemet innebär en ökad förmåga för Sveriges luftförsvar.

Lavett till Luftvärnssystem 103. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Överbefälhavaren och Generaldirektören får en förevisning av de amerikanska soldaterna av systemet "Patriot". 

Under mediadagen på Säve fick först överbefälhavaren Micael Bydén och Försvarsmakten Generaldirektör Peter Sandwall möjlighet att se de franska och amerikanska luftvärnssystemen och även prata med soldater från de två nationerna. Under eftermiddagen tillkom även media som fick chansen att se systemen och prata både med överbefälhavaren och de utlänska soldaterna. 

Inom ramen för Aurora 17 genomförs övning i Värdlandsstöd ((host nation support). Denna övnings syfte är att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Överbefälhavare Micael Bydén och före detta generaldirektör Peter Sandwall får en förevisning av systemet "Patriot" under övningen Aurora 17. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

När systemet är helt infört i luftvärnsbataljonerna kommer två typer av robotar att användas. Den ena är Patriot GEM-T från Raytheon som främst är till för att skjuta ner olika typer av fientliga flygplan. Den kommer i Försvarsmakten att benämnas Robot 103 A.

Den andra är Lockheed Martins PAC-3 MSE som främst används för att bekämpa fientliga ballistiska missiler och kryssningsrobotar. Den kommer i Försvarsmakten benämnas robot 103 B.

Luftvärnssystem 103 Patriot ska fungera som en del i ett större nätverk. Det är utrustat med en datalänk, länk 16, som gör att flygplan, fartyg och markfordon kan dela på taktiska bilder och kartor med väldigt liten fördröjning. Man kan också skicka textmeddelanden, bildinformation och tala över två olika röstkanaler.

I luftvärnsbataljonerna kommer det att finnas två eldenheter med luftvärnssystem 103, Patriot. Det nya systemet innebär att det nu går att bekämpa luftmål på betydligt längre avstånd än tidigare. Med införandet av Patriotsystemet har Sverige nu också möjligheten att koordinera luftförsvaret med andra länder som har samma system.

Personal från Luftvärnsregementet (Lv 6) i Halmstad har utbildats på Patriot vid Fort Sill i Oklahoma i USA samt på Lv 6.

Fakta
  • Patriot används i dag av 16 länder.
  • Varje eldenhet består av tre lavetter, en radar, en ledningsplats och två typer av robotar, en för mål på långa avstånd och en mot ballistiska missiler.
  • Robot 103A (GEM-T) är den senaste PAC 2 roboten som är snabb och har lång räckvidd. Den leds hela vägen till sitt mål av eldenhetens radar på marken.
  • Robot 103B (PAC-3 MSE) har en egen radarmålsökare och är särskilt framtagen för bekämpning av TBM.
  • Luftvärnssystem 103 Patriot ska vara fullt implementerat i Försvarsmakten 2025.

Källa: Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV)