Ubåt Gotland

Gotlandsklassens två ubåtar är Försvarsmaktens modernaste. Tack vare sina tystgående och luftoberoende Stirlingmotorer kan de stanna i undervattensläge flera veckor.

HMS Halland under ubåtsräddningsövningen Dynamic Monarch i Polen 2014
HMS Halland under ubåtsräddningsövningen Dynamic Monarch i Polen 2014
Ubåt typ Gotland Foto: Flt Sgt Artigues/NATO Allied Maritime Command
Värnpliktig och officer i tornet på ubåten HMS Gotland.
Foto: Andreas Karlsson/Försvarsmakten
Aktivt arbete i manöverrummet på HMS Halland under Dynamic Monarch i Polen 2014
I manöverrummet pågår ständigt arbete. Foto: Försvarsmakten

Stirlingmotorerna gör att ubåten kan befinna sig i undervattensläge i flera veckor. De använder sig av flytande syre för sin förbränning, vilket gör att ubåten inte måste gå upp till ytan för att hämta luft. Gotlandsklass ubåtarna var de första i världen som från början konstruerades med Stirlingmotorer.

HMS Gotland gjorde ett uppmärksammat gästspel i USA åren 2005-2007, då hon övade tillsammans med den amerikanska flottans ubåtsjaktenheter utanför Kaliforniens kust. Motståndarna i övningarna hade svårt att lokalisera ubåten.

Ubåtarna av typ Gotland är bestyckade med både lätta torpeder för självförsvar mot andra ubåtar, och tunga torpeder för insatser mot ytfartyg.

HMS Gotland, HMS Halland och HMS Uppland är de tre ubåtar som utgör Gotlandsklassen. Gotland och Uppland är halvtidsmodifierade så sent som 2020. HMS Halland kommer att modifieras senare.