Flygvapnet

Dygnet runt, året runt, ser flygvapnet till att svenskt luftrum skyddas från kränkningar.

20121123 LINKÖPING
Helikopterpilot vid slutövning med HKP16Foto: Nicklas Gustafsson, Försvarsmakten, Combat Camera
20121123 LINKÖPING
Helikopterpilot vid slutövning med HKP16Foto: Nicklas Gustafsson, Försvarsmakten, Combat Camera
Piloter på Helikopterflottiljen i Linköping. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

Flygvapnets krigsförband är inriktade mot nationella och internationella uppgifter. Krigsförbanden ska vara beredda att delta i militära operationer utanför Sveriges gränser. Flygvapnet bidrar då med både personal och materiel. Ett antal flygvapenförband är anmälda till internationella styrkeregister.

Flygvapnets förband

Stridsflygförband kan med stor precision, hög flexibilitet och slagkraft verka mot mål på marken, i luften eller över havet samt utnyttjas för underrättelseinhämtning. De står ständigt i incidentberedskap för att hävda Sveriges territoriella integritet.

Stridslednings- och luftbevakningsbataljon verkar dygnet runt året runt för att övervaka och försvara svenskt luftrum genom att producera och distribuera auktoriserat luftläge, stridsleda flygstridskrafterna och samordna luftstridskrafterna.

Transportflygförband genomför flygtransporter och används bland annat i humanitära insatser, nationellt och internationellt.

Signalspaningsflygförband genomför signalspaning och underrättelseinhämtning.

Radarflygförband används främst för att förbättra den lägesbild som skapas av markbundna och sjöburna sensorer.

Helikopterförbandet Helikopterflottiljen utvecklar en helikopterbataljon med mark- och sjöoperativ inriktning. Förbandet kan med sina helikoptersystem (HKP 14, HKP 15 och HKP 16) genomföra militära operationer såväl nationellt som internationellt.

Basförbandens huvuduppgift är att stödja stridsflygförband samt upprätta och drifthålla flygplats.