Spaningsradar 91

Spaningsradar 91 har som sin viktigaste förmåga att kunna mäta höjden hos olika föremål i luften. Den är placerad på Bandvagn 208, vilket gör att den snabbt kan grupperas på platser som inte nås med andra fordon.

Det här är en tredimensionell radar, vilket innebär att den kan mäta både avstånd, riktning och höjd till målet. Enheten grupperas på mindre än fem minuter och kan upptäcka mål på upp till 20 kilometers avstånd, både flygplan och hovrande helikoptrar.

Radarn är en så kallad viskande radar, vilket innebär att den är konstruerad för att vara svår att upptäcka för en motståndares signalspaningssystem.

Fakta

Typ: 3-D radar. Radarn kan automatiskt fånga upp och följa till åtta mål. Datainformation på följda mål kan sändas till eldenheter eller till UndE23

Räckvidd: 20 km

Frekvensområde: 8,8-9,3 GHz

Vikt: Cirka 6,4 ton

Antennhöjd: 2 m

Grupperingstid: 5 minuter

Besättning: Sensorledare och assistent