För Sveriges utlandsveteraner

Försvarsmaktens Veterancentrum är myndighetens kompetenscentrum för frågor som berör utlandsveteraner och deras anhöriga. Centrumet utarbetar styrningar, metoder och rutiner för hur myndigheten ska arbeta med dessa frågor och är även ansvarigt för planering och genomförande av veterandagen samt initierar forskning runt utlandsveteraner.

Utlandsveteraner efter hemkomst.
Utlandsveteraner efter hemkomst.
Foto: Samuel Unéus

Veterancentrum inriktar och utvecklar det arbete som ansvariga förband genomför i form av stöd och vägledning för utlandsveteraner och deras anhöriga. Utlandsveteraner och deras anhöriga med behov av att komma i kontakt med Försvarsmakten gör det i första hand genom det förband som är eller var ansvarig för den insats som det gäller. Försvarsmaktens ansvar till stöd och vägledning är livslångt när det gäller utlandsveteraner. 

Kontakta veterancentrum via e-post:  veterancentrum@mil.se.  

VEM ÄR UTLANDSVETERAN OCH VETERAN?

Utlandsveteran är den som deltagit i internationella militära insatser. Veteran är den som har varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen.

Både utlandsveteraner och veteraner kan ansöka om veterankortet vilket görs via Mitt Försvarsmakten.

Ansök om veterankort

VEM ÄR ANHÖRIG?

Anhörig är den som har någon typ av relation till en utlandsveteran och som själv anser att den är anhörig. 

Du som tjänstgör uppger två närmast anhöriga som Försvarsmakten kontaktar om något inträffar. Det är också dessa två som kan särskilt stöd efter behovsprövning. De här kontaktpersonerna bjuds också in till anhörigträffar, men fler anhöriga är välkomna att delta.

Uppföljning av personal

Enligt lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser ska veteraner följas upp i fem år efter avslutad insats. 

Försvarsmakten ansvarar för information, vägledning och i vissa fall kompletterande stöd. Det här ansvaret är livslångt vid behov.

Försvarsmakten är ansvarig att hjälpa den enskilde med en bedömning om skada är kopplat till insatsen. 

För skada som upptäckts efter hemkomsten ska en arbetsskadeanmälan göras. Den ligger sedan till grund för eventuella ersättningsanspråk gentemot försäkringskassan och AFA försäkring.

Om vård, rehabilitering och socialt stöd

I samhället finns olika aktörer som ansvarar för vård, rehabilitering och socialt stöd. De har också ansvar för utlandandsveteraner som är svenska medborgare och kommuninvånare.

Kontakta regionen vid behov av medicinsk vård och rehabilitering. 

Kommuner ansvarar för social rehabilitering för kommunens invånare.

Ordinarie arbetsgivare ansvarar för arbetslivsinriktad rehabilitering för sina anställda. Om en individ inte har en arbetsgivare så är det Arbetsförmedlingen som står för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Samarbeten

Försvarsmakten samarbetar med ideella samarbetsorganisationer som kompletterar arbetet med utlandsveteraner och anhöriga. Dessa är: Sveriges Veteranförbund, Invidzonen, Svenska Soldathemsförbundet och Idrottsveteranerna.
Samarbetsorganisationerna får årliga statsbidrag av Försvarsmakten för att bedriva verksamhet för utlandsveteraner och anhöriga.