Om Försvarsmaktens veterancentrum

Veterancentrum är Försvarsmaktens kompetenscentrum för utlandsveteran- och anhörigverksamheten. Enheten inriktar, utvecklar och samordnar myndighetens verksamhet för utlandsveteraner och deras anhöriga före, under och efter insats.

Försvarsmaktens veterancentrum verkar för att utlandsveteranerna ska få uppskattning för sina insatser samt att insatsen ska vara meriterande i samhället. Enheten initierar även forskning inom området.

Det utlandsveteran- och anhörigarbete som Försvarsmakten bedriver vid förband, skolor och centrum kompletteras av den interna företagshälsovården, försvarshälsan; ideella samarbetsorganisationer och samhället i övrig.

Kontakta veterancentrum via e-post:  veterancentrum@mil.se.  

Uppföljning av personal

Enligt lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser ska veteraner följas upp i fem år efter avslutad insats. Läs mer om uppföljningen efter hemkomst här. [Länk till: För anhöriga till utlandsveteraner – Efter internationell militär insats]

Försvarsmakten ansvarar för information, vägledning och i vissa fall kompletterande stöd. Det här ansvaret är livslångt vid behov.

Försvarsmakten är ansvarig att hjälpa den enskilde med en bedömning om skada är kopplat till insatsen. 

För skada som upptäckts efter hemkomsten ska en arbetsskadeanmälan göras. Den ligger sedan till grund för eventuella ersättningsanspråk gentemot försäkringskassan och AFA försäkring.

Om vård, rehabilitering och socialt stöd

I samhället finns olika aktörer som ansvarar för vård, rehabilitering och socialt stöd. De har också ansvar för utlandandsveteraner som är svenska medborgare och kommuninvånare.

Kontakta regionen vid behov av medicinsk vård och rehabilitering. 

Kommuner ansvarar för social rehabilitering för kommunens invånare.

Ordinarie arbetsgivare ansvarar för arbetslivsinriktad rehabilitering för sina anställda. Om en individ inte har en arbetsgivare så är det Arbetsförmedlingen som står för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.