Stridsvagn 122

Stridsvagn 122 är den svenska versionen av den tyska stridsvagnen Leopard 2. Vagnen har av Discovery Channel utnämnts till den bästa tunga stridsvagnen genom tiderna.

Stridsvagn 122 under skarpskjutning på Tåme skjutfält , oktober 2013.
Stridsvagn 122 under skarpskjutning på Tåme skjutfält , oktober 2013.
Stridsvagn 122 under skarpskjutning på Tåme skjutfält , oktober 2013. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsvagnar ur 72. bataljon från P7 förbereder sig för anfall på Skövde skjut- och närövningsfält under det inledande skedet av övning Våreld 18.

21-30 maj 2018 samlar övning Våreld 18 en stor del av arméns förband för att öva förmågan att med markstridskrafter försvara Sverige. Övningen genomförs i och omkring Skövde och Karlsborg samt på och runt Kvarn utanför Motala. Skaraborgs regemente (P 4) är ansvariga och planerar övningen där cirka 2 500 deltagare från 12 olika förband deltar. Övriga förband är Södra Skånska regementet (P 7) Livgardet (LG), Livregementets husarer (K 3), Göta ingenjörregemente (Ing 2), Trängregementet (TrängR), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Helikopterflottiljen, Ledningsregementet (LedR), Försvarsmedicincentrum (FömedC), Markstridsskolan (MSS) och Försvarsmaktens logistik (FMLOG).
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 och stridsfordon 90 ur 41:a pansarbataljonen från Skaraborgs regemente.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 under Cold Response 2014.
Foto: Mats Carlsson

Stridsvagn 122 har ett torn som kan vridas 360 grader och som riktas elektriskt. Besättningen består av fyra personer: En förare i förarutrymmet i chassit, samt en vagnchef, en skytt och en laddare uppe i tornet.

Vagnen är beväpnad med en 12-centimeters kanon, två 7,62-millimeters kulsprutor och ett rökkastarbatteri. Till kanonen används pansarprojektiler och spränggranater, som kan bekämpa mål på upp till 4 000 meters avstånd. Skytten och vagnchefen har varsitt sikte med stabiliserade siktlinjer. Även kanonen är stabiliserad, vilket innebär att siktlinje och kanon är riktade mot målet vid körning i ojämn terräng. Med hjälp av infraröda sikten kan stridsvagn 122 också användas nattetid, vid dålig sikt och mot visuellt kamouflerade mål.

Fronten på chassit är förstärkt med skyddsmoduler på både in- och utsidan. Framför förarluckan och framför tornlagringen sitter skydd för pansarprojektiler. Tornet är utvändigt förstärkt med skyddsmoduler, och stridsrummet är klätt med glasfiberplattor som ger besättningen extra skydd mot splitter. Det finns också ett CBRN-skyddssystem som skyddar besättningen mot radioaktiva, biologiska och kemiska stridsmedel.