Övningar

En viktig del i Försvarsmaktens verksamhet är att öva inför olika typer av situationer som kan uppstå. Stora som små övningar krävs för att våra förband ska vara redo för skarpt läge.

Hela andra amfibiebataljon framrycker i formation med ca: 70 fartyg över Mysingen i Stockholms södra skärgård under övning AURORA 2017. Bilden tagen från helikopter 14 tillhörande Norrbottens flygflottilj F 21.
Hela andra amfibiebataljon framrycker i formation med ca: 70 fartyg över Mysingen i Stockholms södra skärgård under övning AURORA 2017. Bilden tagen från helikopter 14 tillhörande Norrbottens flygflottilj F 21.
Andra amfibiebataljon i formation med cirka 70 fartyg över Mysingen i Stockholms södra skärgård under övning Aurora 17. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Försvarsmaktens övningar bygger ofta på simuleringar av händelser, för att förbereda våra förband på situationer som de kan komma att ställas inför. Det kan handla om ett angrepp på Sverige eller en insats i en internationell konfliktzon.

För att få maximal effekt av övningarna inkluderas moment som representerar alla typer av situationer som kan uppstå under en militär insats. Det kan gälla allt från väpnad strid, samarbete med andra länders militära styrkor och möten med civilbefolkning.

Vissa av våra övningar är små, med kanske bara en handfull deltagande personer. Andra övningar kan inkludera många olika länder. De internationella övningarna är nödvändiga för att utveckla vår förmåga att samarbeta med andra länders militära styrkor och för att Försvarsmaktens olika förband inom armén, flygvapnet och marinen ska bli allt mer samspelade. 

Datum Aktivitet Plats