Övningar

En viktig del i Försvarsmaktens verksamhet är att öva inför olika typer av situationer som kan uppstå. Stora som små övningar krävs för att våra förband ska vara redo när det är skarpt läge.

Andra amfibiebataljon i formation med cirka 70 fartyg över Mysingen i Stockholms södra skärgård under övning Aurora 17. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Ofta går Försvarsmaktens övningar ut på att vi simulerar händelser av olika slag för att förbereda våra förband på situationer som de kan ställas inför. Det kan till exempel handla om ett angrepp på Sverige eller en insats i en internationell konfliktzon. För att övningarna ska vara så realistiska som möjligt förbereder vi oss för alla typer av situationer som kan uppstå under en militär insats. Det kan gälla allt från väpnad strid, samarbete med andra länders försvarsmakter och möten med civilbefolkning.

Vissa av våra övningar är små och där deltar bara en handfull personer. Andra övningar är stora och inkluderar många olika länder. De internationella övningarna är nödvändiga för att vi ska vara redo att samarbeta med andra länders militära styrkor och för att Försvarsmaktens olika förband inom armén, flygvapnet och marinen ska bli samspelade.

På denna sida finner du information och nyheter om Försvarsmaktens större övningar.

Datum Aktivitet Plats
Visa alla