40 millimeters allmålspjäs

Ombord på minröjningsfartygen av Kosterklass och HMS Carlskrona finns BAE systems allmålspjäs med 40 millimeters kaliber som används för att bekämpa mål på ytan, i luften eller på land.

Pjäsen på ett minröjningsfartyg öppnar eld mot ett sjömål under en övning i Hanöbukten.
Pjäsen på ett minröjningsfartyg öppnar eld mot ett sjömål under en övning i Hanöbukten.
Pjäsen på ett minröjningsfartyg öppnar eld mot ett sjömål under en övning i Hanöbukten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Underhåll på förliga pjäsen på HMS Carlskrona.
Underhåll på förliga pjäsen på HMS Carlskrona. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Pjäsen, som riktas med ett sikte med sensorer för bland annat radar, värme och laser, kan användas mot såväl sjömål som land- och luftmål. Pjäsen kan avfyra upp till fyra skott i sekunden.

40 millimeterspjäser i olika versioner finns på minröjningsfartyg typ Koster och stödfartyget HMS Carlskrona