HMS Furusund

HMS Furusund levererades 1983 som en prototyp till ersättare för minutläggare typ 12 ingående i dåvarande kustartilleriet.

HMS Furusund
HMS Furusund
Foto: Försvarsmakten

Fartyget, som tillhör Marinbasen, har dykeri, bärgning och undervattensarbeten som huvuduppgift. Fartyget utnyttjas sedan 1986 av både FMV och FOI för bland annat utprovning och utveckling av tekniska undervattenssystem. HMS Furusund används även som en gemensam resurs av olika myndigheter vid undervattensarbeten, dykningar, dokumentation samt bärgning.