HMS Furusund

HMS Furusund levererades 1983 som en prototyp till ersättare för minutläggare typ 12 ingående i dåvarande kustartilleriet.

Foto: Försvarsmakten

Fartyget, som tillhör Marinbasen, har dykeri, bärgning och undervattensarbeten som huvuduppgift. Fartyget utnyttjas sedan 1986 av både FMV och FOI för bland annat utprovning och utveckling av tekniska undervattenssystem. HMS Furusund används även som en gemensam resurs av olika myndigheter vid undervattensarbeten, dykningar, dokumentation samt bärgning.

Fakta

Byggd: 1983

 

Längd överallt: 32,4 m

 

Bredd: 8,4 m

 

Djupgående: 1,8 m (Djupgående varierar med lastalternativ)

 

Deplacement: ca 210 ton (Deplacement varierar med lastalternativ)

 

Maxfart: Cirka 11 knop

 

Motorer: 2 x SCANIA DSI 14

 

Framdrivning: Fast propeller

 

Besättning: 13 st.