HMS Södermanland

HMS Södermanland byggdes 1988 på Kockums och är den enda kvarvarande ubåten i en klass som ursprungligen bestod av fyra enheter.

HMS Södermanland Foto: Försvarsmakten
HMS Södermanland Foto: Försvarsmakten
HMS Södermanland och HMS Falken Foto: Försvarsmakten

Under 2005 tecknades ett avtal mellan Sverige och Singapore om att sälja HMS Västergötland och HMS Hälsingland till singaporianska flottan. Kvar blev då HMS Södermanland och HMS Östergötland.

När de två ubåtarna  från sent 80-tal skulle renoveras mellan 2000 och 2003 slutade det med en så omfattande uppgradering att de gav upphov till en helt ny klass – Södermanland-klassen. Båtarna blev tolv meter längre och fick Stirlingmotorer som gör att de kan agera i undervattensläge i flera veckor. Vid sidan om de tystgående Stirlingmotorerna har Södermanland-klassen även dieselmotorer.

Genom förlängningen fick de nästan identiskt samma mått som ubåtarna i systerklassen Gotland. Fartygen anpassades även för tjänstgöring i varma och salta vatten för att kunna delta i internationella insatser.

Idag finns bara HMS Södermanland kvar i tjänst. Hon  tillhör Första ubåtsflottiljen och är stationerad i Karlskrona. HMS Östergötland är avrustad och i materielberedskap.

Fakta

Sjösatt: 1988

Längd: 60,5 meter

Bredd: 6,1 meter

Deplacement: 1 400 ton i ytläge

Drift: Stirlingmotor, dieselmotor

Maxhastighet: 11 knop i ytläge

Besättning: 18-22 officerare, 6-10 sjömän

Bestyckning: Tunga torpeder Typ 62, lätta torpeder Typ 431/451