Spaningsradar 861

Spaningsradar 861 är en moderniserad version av den tredimensionella spaningsradar 860 för luftmål på hög och medelhög höjd.

Antenn för spaningsradar PS 861.
Antenn för spaningsradar PS 861.
Spaningsradar 861. Foto: Försvarsmakten

Spaningsradar 861 finns vanligen inne i väl skyddade bergrum med höj- och sänkbara antennmaster. Den materiel som ingår är placerad i en flyttbar radarvagn, vilket gör att systemet är strategiskt och taktiskt rörligt och kan grupperas var som helst i landet. Det kan även anpassas för att utnyttjas vid internationella insatser.

Den ursprungliga versionen, spaningsradar 860, anskaffades av Försvarsmakten 1975 och har varit operativt sedan början av 1980-talet. 2009 inleddes leveranserna av den uppdaterade spaningsradar 861. Syftet med moderniseringen är att förlänga systemets livslängd till åtminstone år 2020, att förbättra driftsäkerheten, att möjliggöra obemannad drift samt att förbereda integration i nätverksbaserade försvarslösningar. 

I och med att spaningsradar 861 har införts har även omfattande anpassningar av befintliga anläggningar gjorts. Bland annat har ett nytt försvarssystem och fjärrövervakningssystem införts.