Gruppbefäl, soldater och sjömän

Gruppbefäl, soldater och sjömän är militär personal som inte har officersutbildning.

Sjöman på fartyg. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Soldater och sjömän

Menig är den lägsta militära tjänstegraden och den har soldater och sjömän under sin utbildning. Meniga kan befordras till menig 1:a klass, vanligtvis efter minst ett års tjänstgöring. Därefter stiger meniga ytterligare i hierarkin allteftersom de fortsätter att tjänstgöra. Efter det tredje, det femte, och det sjunde tjänstgöringsåret byter menig 1:a klass gradbeteckning. Gradbeteckningen blir då menig 1:a klass följt av antalet år i tjänst, tre, fem respektive sju år.

Gruppbefäl

Gruppbefäl kallas befäl som inte är officerare eller specialistofficerare. De för befälet över grupper, mindre militära enheter om cirka åtta personer.

Gruppbefäl kan ha två grader, korpral eller sergeant. Korpral är den lägre av graderna, och det är den lägsta befälsgraden i Försvarsmakten. Efter minst ett års tjänstgöring kan korpraler befordras och då får de graden sergeant.

Gruppbefälsgrader får även kadetter vid officersprogrammet. Under det första året av utbildningen får kadetterna graden vice korpral. Under det andra året blir kadetterna korpraler och under det tredje och sista året får de graden sergeant.

gradbeteckningar gruppbefäl, soldater och sjömän