Gruppbefäl, soldater och sjömän

Gruppbefäl, soldater och sjömän är militär personal som inte har officersutbildning.

20100622 KARLSKRONA
Sjömän och officerare i sin befattning ombord på fartyg.
Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten
20100622 KARLSKRONA
Sjömän och officerare i sin befattning ombord på fartyg.
Foto: Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten
Sjöman på fartyg. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Soldater och sjömän

Menig är den lägsta militära graden och den har värnpliktiga under sin grundutbildning. Meniga befordras i regel till menig 1 efter godkänd grundutbildning. Därefter följer befordran till menig 2, menig 3, menig 4 respektive vicekorpral.

Gruppbefäl

Gruppbefäl kallas befäl som inte är officerare eller specialistofficerare. De för befälet över grupper, mindre militära enheter om cirka åtta personer.

Gruppbefäl kan ha tre grader, korpral, furir eller överfurir. Korpral är den lägre av graderna, och det är den lägsta befälsgraden i Försvarsmakten. Efter minst ett års tjänstgöring kan korpraler befordras och då får de graden furir. Efter tre år som furir får befordran till överfurir ske. 

gradbeteckningar

Grader. GSS. Armén.
Grader. GSS. Armén.
Foto: Försvarsmakten
Grader. GSS. Flottan.
Foto: Försvarsmakten
Grader. GSS. Amfibiekåren.
Foto: Försvarsmakten
Grader. GSS. Flygvapnet.
Foto: Försvarsmakten
Grader. GSS. Fältuniform 90.
Foto: Försvarsmakten