Gruppbefäl, soldater och sjömän

Gruppbefäl, soldater och sjömän är militär personal som inte har officersutbildning.

Sjöman på fartyg. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Soldater och sjömän

Menig är den lägsta militära graden och den har värnpliktiga under sin grundutbildning. Meniga befordras i regel till menig 1 efter godkänd grundutbildning. Därefter följer befordran till menig 2, menig 3, menig 4 respektive vicekorpral.

Gruppbefäl

Gruppbefäl kallas befäl som inte är officerare eller specialistofficerare. De för befälet över grupper, mindre militära enheter om cirka åtta personer.

Gruppbefäl kan ha tre grader, korpral, furir eller överfurir. Korpral är den lägre av graderna, och det är den lägsta befälsgraden i Försvarsmakten. Efter minst ett års tjänstgöring kan korpraler befordras och då får de graden furir. Efter tre år som furir får befordran till överfurir ske. 

gradbeteckningar

Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten