Pågående internationella insatser

Internationella insatser kan både vara större truppinsatser som i exempelvis Mali eller mindre observatörsinsatser, som brukar kallas enskilda insatser.

Sverige deltar i FN-beslutade insatser i områden drabbade av krig och konflikt. Både för att bidra till en dämpande effekt i konflikter och för att bevara fred. Genom att göra detta minskar risken för att oroshärdar sprider sig, vilket inte bara gagnar det aktuella området, utan även stärker Sveriges säkerhet.

Listningen nedan är i bokstavsordning efter land där insatsen pågår.

Klättring i svår terräng till förband i bergen. UNMOGIP Pakistan.
Indien och Pakistan – Unmogip

Unmogip (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) övervakar vapenvilan mellan Indien och Pakistan längs stilleståndslinjen i Jammu- och Kashmirområdet. Insatsen etablerades redan 1949.

En australiensisk soldat hjälper en irakisk soldat med hans vapen., 29 juli, 2015.
Irak – OIR/NMI

Sverige bidrar till insatsen OIR (Operation Inherent Resolve) i Irak där uppgiften har varit att utbilda det irakiska försvaret i syfte att bidra till dess förmåga att stå emot ISIS framryckning. Från sommaren 2020 har Sverige bemannat stabs- och rådgivningsbefattningar.

Jemen – UNMHA

Den eskalerande konflikten i Jemen har under de senaste fem åren lett till en katastrofliknande nivå där stora delar av befolkningen är i behov av humanitärt bistånd för att undvika svält.

Landskapet kring den svenska campen i Kosovo - Camp Victoria. Byn Ajvalija i förgrunden. Camp Victoria syns uppe till vänster.
Kosovo – KFOR

1999 gav FN:s säkerhetsråd (Resolution 1244) Nato i uppdrag att upprätta och leda en fredsstyrka med uppgift att upprätthålla fred och allmän säkerhet i Kosovo. Styrkan benämndes Kosovo Force (KFOR). Från början ingick omkring 50 000 soldater varav Sverige bidrog med cirka 850.

Flygbombning av Tyr i Libanon 060716.
Mellanöstern – Untso

I Mellanöstern pågår FN:s äldsta uppdrag – Untso. Deras uppgift är att övervaka vapenstillestånden mellan Israel, Libanon och Syrien samt fredsavtalen mellan Israel, Egypten och Jordanien.

Röda havet - Aspides

Aspides är en EU-ledd insats som ska skydda civila fartyg i Röda havet mot attacker från bland annat Huthi-rebellerna. Försvarsmakten kommer ha tre stabsofficerare på det operativa högkvarteret i Larissa i Grekland. En stabsofficer...

Under 20 år av inbördeskrig har väldigt få av de somaliska soldaterna haft möjlighet att gå i skola. Det är en pedagogisk utmaning att försöka förklara varför den röda pilen på kompassen alltid pekar mot något som kallas för magnetiska nordpolen.
Somalia – EUTM

Somalia är ett av världens fattigaste länder och har en nästan två decennier lång historia av inbördeskrig. Landet byggs nu upp igen och en naturlig del av detta är att skapa fred och säkerhet, att införa demokratiska processer, att bygga institutioner som upprätthåller demokratiska värderingar och att se till att de mänskliga rättigheterna upprätthålls.

Demarkationslinjen (stilleståndslinjen) mellan Nord- och Sydkorea går genom mitten av konfernesbyggnaderna. Området kallas Joint Security Area.
Sydkorea – NNSC

På gränsen mellan Nord- och Sydkorea övervakar NNSC vapenstilleståndsavtalet mellan länderna. Sverige deltar i arbetet sedan 1953 och kontrollerar att det spända läget inte trappas upp.

Sverige har återigen militär personal i FN:s mission i Västafrika, Minurso. Från den 21 juli tjänstgör 4 svenska officerare i missionen.
Västsahara – Minurso

Två svenska militärobservatörer tjänstgör i FN:s mission Minurso. Sverige har även vid andra tillfällen bidragit med personal i missionen som är en av FN:s äldsta.