Pågående internationella insatser

Internationella insatser kan både vara större truppinsatser som i exempelvis Mali eller mindre observatörsinsatser, som brukar kallas enskilda insatser.

Sverige deltar i FN-beslutade insatser i områden drabbade av krig och konflikt. Både för att bidra till en dämpande effekt i konflikter och för att bevara fred. Genom att göra detta minskar risken för att oroshärdar sprider sig, vilket inte bara gagnar det aktuella området, utan även stärker Sveriges säkerhet.

Listningen nedan är i bokstavsordning efter land där insatsen pågår.

Afghanistan – RSM

Nato-insatsen Resolute Support Mission, RSM, inleddes vid årsskiftet 2014-15 i samband med att Isaf, International Security Assistance Force, upphörde. Hela insatsen består av cirka 12 000 män och kvinnor.

Centralafrikanska republiken – EUTM RCA

Utbildningsinsatsen i Centralafrikanska republiken består av cirka 170 personer från flera europeiska länder. Insatsen inrättades som stöd till den nationella armén. Sverige bidrar med högst 15 personer och har under 2018 cirka åtta personer på plats.

Irak

Det svenska bidraget i Irak utgörs av en styrka om cirka 70 personer med uppgift att utbilda det irakiska försvaret i syfte att bidra till dess förmåga att stå emot den militanta islamistgruppen IS framryckning. Styrkan ska, om behov uppstår, kunna förstärkas tillfälligt av en styrka bestående av högst 120 personer.

Jemen – UNMHA

Den eskalerande konflikten i Jemen har under de senaste fyra åren lett till en katastrofliknande nivå där stora delar av befolkningen är i behov av humanitärt bistånd för att undvika svält.

Kongo-Kinshasa – Monusco

Efter folkmordet i Rwanda spreds oroligheter till grannländerna och speciellt till östra Kongo-Kinshasa där rebeller tog över stora landområden. Monusco etablerades i landet 1999, då som Monuc, för att upprätthålla eldupphör.

Kosovo – KFOR

1999 gav FN:s säkerhetsråd (Resolution 1244) Nato i uppdrag att upprätta och leda en fredsstyrka med uppgift att upprätthålla fred och allmän säkerhet i Kosovo. Styrkan benämndes Kosovo Force (KFOR). Från början ingick omkring 50 000 soldater varav Sverige bidrog med cirka 850.

Mali – EUTM

På förfrågan från Mali genomför EU en utbildningsinsats för landets armé – European Union Training Mission Mali (EUTM Mali). Insatsen ingår i en långsiktig EU-strategi för hela regionen och syftet är att återställa lag och ordning och neutralisera terrorhot.

Mali – Minusma

Det svenska styrkebidraget utgörs av ett underrättelseförband, ett flygtransportförband och en nationell stödenhet, och uppgår till ungefär 310 personer.

Mellanöstern – Untso

I Mellanöstern pågår FN:s äldsta uppdrag – Untso. Deras uppgift är att övervaka vapenstillestånden mellan Israel, Libanon och Syrien samt fredsavtalen mellan Israel, Egypten och Jordanien.

Pakistan (Kashmir) – Unmogip

Unmogip (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) övervakar vapenvilan mellan Indien och Pakistan längs stilleståndslinjen i Jammu- och Kashmirområdet. Insatsen etablerades redan 1949.

Somalia – EUTM

Somalia är ett av världens fattigaste länder och har en nästan två decennier lång historia av inbördeskrig. Nu står landet inför utmaningen att skapa fred och säkerhet, införa demokratiska processer och institutioner och se till att de mänskliga rättigheterna följs.

Sydkorea – NNSC

På gränsen mellan Nord- och Sydkorea övervakar NNSC vapenstilleståndsavtalet mellan länderna. Sverige deltar i arbetet sedan 1953 och kontrollerar att det spända läget inte trappas upp.

Sydsudan – Unmiss

Unmiss står för United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS). Insatsen startade den 10 juli 2011 och omfattar hela den nya republiken Sydsudan, världens yngsta land.

Västsahara – Minurso

Två svenska militärobservatörer tjänstgör i FN:s mission Minurso. Sverige har även vid andra tillfällen bidragit med personal i missionen som är en av FN:s äldsta.