Om webbplatsen

Vår strävan är att innehållet på Försvarsmaktens webbplats ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt. Webbsidorna är därför utformade för att följa internationella standarder och Myndigheten för digital förvaltnings Vägledning för webbutveckling.

Frågor om innehåll på forsvarsmakten.se

Allmänna frågor om budskap, inriktning och information på Försvarsmaktens webbplats ställs till webbredaktionen.

E-post: webbredaktionen@mil.se

Försvarsmaktens kommunikationsavdelning
Telefon: 08 - 788 75 00

E-post: webmaster@mil.se

Om användandet av kakor på forsvarsmakten.se

Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om kakor, så kallade cookies.

En kaka är en liten textfil som webbplatsen lagrar i din dator. Läs mer om kakor på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Försvarsmaktens webbplatser, med adresser som innehåller forsvarsmakten.se, använder sig av kakor. Kakorna innehåller ingen personinformation, utan används för att skapa sammanlagd data. Datan används för att förbättra användbarheten på Försvarsmaktens webbplatser samt i marknadsföringssyfte.

Vill du inte tillåta lagring av kakor på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Du kan välja vilka kakor du vill ta emot när du besöker forsvarsmakten.se första gången eller genom att välja ”Hantera cookies” i sidfoten på webbplatsen. Detta påverkar inte dina möjligheter att läsa information på forsvarsmakten.se.

Försvarsmakten använder Google Analytics från Google som analysverktyg. Google Analytics använder kakor. Informationen som genereras av dessa (inklusive IP-adresser) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Google Analytics anonymiserar den information som skickas till Google.

Kakor från Adform används för rikta annonser mot användare, för att utvärdera hur väl annonser fungerar och för att identifiera om användaren valt bort kakor i annonssammanhang.

Kakor som används på forsvarsmakten.se:

Nödvändiga kakor

 • FM_accept_cookies: Egen kaka som identifierar om användaren tillåter alla kakor (forsvarsmakten.se). Förfallotid: 12 månader.
 • FM_accepted_cookies_functional: Egen kaka som identifierar om användaren tillåter funktionella kakor (forsvarsmakten.se). Förfallotid: 12 månader.
 • FM_accepted_cookies_marketing: Egen kaka som identifierar om användaren tillåter kakor för marknadsföring (forsvarsmakten.se). Förfallotid: 12 månader.
 • FM_accepted_cookies_statistics: Egen kaka som identifierar om användaren tillåter kakor för statistik (forsvarsmakten.se). Förfallotid: 12 månader.
 • ASP.NET_SessionId: Används för att identifiera användarsessionen på servern (forsvarsmakten.se). Förfallotid: Session.
 • BNN-kakor: Används för att motverka angrepp av botar och illvilliga aktörer på webbplatsen. Förfallotid: Session.
 • TSPD_101: Används för att motverka angrepp av botar och illvilliga aktörer på webbplatsen. Förfallotid: Session.
 • _tpc_persistance_cookie: Används för att motverka angrepp av botar och illvilliga aktörer på webbplatsen. Förfallotid: Session.

Funktionella kakor

 • myimages: Egen kaka som håller information om vilka bilder en användare lagt till i en samling i bildsökningen. Förfallotid: 1 vecka.
 • FM_listen: Egen kaka som identiferar om användaren valt att använda webbplatsens inbyggda skärmläsarverktyg. Förfallotid: 1 år.
 • _rspkrLoadCore: Används av skärmläsarverktyget. Förfallotid: Session.

Kakor för statistik

 • FM_accepted_local_storage: Egen kaka som identifierar om användaren tillåter kakor för lokal lagring (forsvarsmakten.se). Förfallotid: 12 månader.
 • _dc_gtm_UA-11641491-1: Används i statistiksyfte (Google Tag Manager). Förfallotid: 1 minut.
 • _ga: Används i statistiksyfte (Google Analytics). Förfallotid: 2 år. 
 • _gid: Används i statistiksyfte (Google Analytics). Förfallotid: 1 dag. 

Kakor för marknadsföring

 • _gcl_au: Cookien tar information i annonsklick och lagrar den i en förstapartscookie så att konverteringar kan tillskrivas utanför målsidan (forsvarsmakten.se). Förfallotid: 90 dagar. 
 • _uetvid: Kaka som används för att spara och spåra besök på webbplatser. Syftet är marknadsföring. Förfallotid: 13 månader. 
 • _uetsid: Kaka som används för att spara och spåra besök på webbplatser. Syftet är marknadsföring. Förfallotid: 1 dag.
 • _clck: Kaka som sparar ett unikt besökarID. Syftet är marknadsföring. Förfallotid: 1 år.

Om personuppgifter på webbplatsen

Försvarsmaktens behandling av personuppgifter, det vill säga uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas huvudsakligen av försvarsdatalagen och försvarsdataförordningen; lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten samt förordningen om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten (2021:1207). När Försvarsmakten behandlar personuppgifter i samband med publicering på webbplatsen gäller bestämmelserna i försvarsdatalagen.

Försvarsmaktens webbplats är den centrala plattformen för extern kommunikation. Webbplatsen används för att informera om Försvarsmaktens verksamhet, om exempelvis övningar, pågående insatser, utbildningar och yrken inom Försvarsmakten. Webbplatsen används alltså för att för att fullgöra Försvarsmaktens uppdrag att bedriva försvarsinformation enligt förordningen (1996:927) om Försvarsmaktens personal.

Försvarets Forum är Försvarsmaktens personaltidning som ges ut med sex nummer per år och som skickas ut till samtliga myndighetens anställda. Utöver detta publiceras Försvarets forum på Försvarsmaktens webbplats samt på myndighetens intranät. Försvarets forum syftar till att 

 • skapa välinformerade och motiverade medarbetare som kan agera ambassadörer för Försvarsmakten i interna och externa nätverk,
 • ge Försvarsmakten som arbetsgivare möjlighet att informera samtliga anställda om viktiga frågor, 
 • dokumentera Försvarsmaktens verksamhet över tid, och
 • bedriva försvarsinformation enligt förordningen om Försvarsmaktens personal.

Målgrupperna för Försvarets forum är någon av Försvarsmaktens personalkategorier enligt förordningen om Försvarsmaktens personal samt – utifrån Försvarsmaktens uppdrag att bedriva försvarsinformation – allmänhet med intresse för Försvarsmakten, anhöriga till soldater i utlandsstyrkan, beslutsfattare, opinionsbildare, journalister samt personal vid stödmyndigheter.

Ändamålet (syftet) med publicering om Försvarsmaktens verksamhet på Försvarsmaktens webbplats är att Försvarsmakten ska kunna bedriva försvarsinformation enligt 8 kap. förordningen om Försvarsmaktens personal. Behandling av personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att genomföra verksamhet som rör Sveriges försvar och säkerhet (2 kap. 2 § första stycket 1 p. försvarsdatalagen).

För mer information om Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling och för en beskrivning av vilka rättigheter du som registrerad har, se Behandling av personuppgifter i Försvarsmakten.

Flexibla mått

Sidorna är byggda med flexibla mått som innebär att det går att förstora och förminska texten. Du kan ändra textstorleken med din webbläsares inbyggda funktioner.

Stöd för hjälpmedel

Webbplatsen ger stöd för de hjälpmedel som används av personer med funktionshinder. Till exempel kan man via tangentbordets tabbtangent navigera på webbplatsen på ett logiskt sätt.

Insticksprogram till webbläsare

För att kunna ta del av allt innehåll på webbplatsen behövs så kallade insticksprogram till den webbläsare som används. Insticksprogrammen går att ladda ner gratis.

 • Acrobat Reader måste du ha för att kunna läsa pdf-filer. Ladda ner Acrobat Reader (nytt fönster).
 • Forsvarsmakten.se använder Javascript. Webbplatsen går att använda även om Javascript är avstängt eller inte installerat.

Standarder

Vi strävar efter att bygga webbplatsen i enlighet med Myndigheten för digital förvaltnings Vägledning för webbutveckling. För innehållet använder vi HTML 5 Doctype, presentationen styrs via Cascading Style Sheets (CSS) 3.

Upphovsrätt

I regel går det bra att använda delar av informationsmaterialet som finns på vår webbplats. Innan eventuellt material ska användas vill vi ändå att du kontaktar webbredaktionen och talar om var text och bild ska publiceras och i vilket syfte.

Artiklar och reportage som publiceras i tidningen Försvarets Forum skrivs dels av tidningens redaktion, dels av frilansskribenter. När det gäller dessa artiklar är det nödvändigt att kontakta webbredaktionen för att diskutera eventuell publicering på annan plats. Allt material ska behandlas på så sätt att Försvarsmakten inte kan misskrediteras eller missuppfattas.

Bilder på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Undantaget är bilder som går att söka fram i bilddatabasen. Dessa får användas i enlighet med den rättighetstext som först måste godkännas innan bilderna laddas ner.

Försvarsmaktens heraldiska vapen och logotyp får inte användas utan tillstånd.

Språkliga riktlinjer

Vi eftersträvar att skriva begriplig och korrekt svenska med utgångspunkt i Myndigheternas skrivregler. Våra egna skrivregler går att finna i "Skrivregler för Forsvarsmakten.se".

Inom och utom Försvarsmakten används i dag flera begrepp för samma sak, eller benämningar som försvårar förståelsen för myndighetens uppdrag och verksamhet. Inom myndigheten pågår därför ett arbete med benämningar och begrepp (nomenklatur). Arbetet syftar till att omhänderta riksdagens styrning av myndighetens organisation, samhällets krav på begriplighet samt omhänderta Försvarsmaktens traditioner och arv. Vi är medvetna om att detta i vissa fall kan stå i motsats till formell styrning eller tradition. Förståelse hos allmänheten har varit vägledande där flera alternativa beskrivningar funnits.