Generaldirektören

Generaldirektör (GD) är vanligtvis namnet på den högsta chefen i en förvaltningsmyndighet. I Försvarsmakten är GD näst högsta chef under ÖB.

Rollen har funnits sedan 2005 och tillkom för att stärka den ekonomiska styrningen av verksamheten. Den har bland annat inneburit en bättre finansiell planering, en effektivisering av den operativa verksamheten och inte minst rationalisering av materialinköp och logistik. Sammantaget ger det Försvarsmakten större möjligheter till en snabb uppbyggnad och förstärkning av organisationen, i enlighet med regeringens direktiv.

Generaldirektör Mikael Granholm.
Försvarsmaktens generaldirektör (GD) Mikael Granholm. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

GD ingår i försvarsmaktsledningen (FML) som samordnar myndighetens verksamhet och ger ÖB råd i betydelsefulla frågor. I praktiken leder ÖB och GD utvecklingen av Försvarsmakten tillsammans, där de båda bidrar med sina respektive kompetenser.

Försvarsmaktens första generaldirektör var Marie Hafström. Hon efterträddes 2008 av Ulf Bengtsson som hade posten till 2012, då Peter Sandwall tog över.

Den 1 juni 2021 tillträdde Mikael Granholm som generaldirektör i Försvarsmakten. Mikael Granholm kommer närmast från Regeringskansliet där han varit förvaltningschef.