Dela med dig av din vardag

Att hålla kontakten under tjänstgöring utomlands gör det lättare att återuppta och till och med fördjupa relationer efter hemkomsten. Genom att dela med sig av det som händer under uppdraget kan man öka förståelsen för vad man gör hos de som står en allra närmast. Det finns olika sätt att gå till väga.

Miljö och infrastruktur kan försvåra möjligheten till daglig kommunikation med anhöriga under utlandstjänstgöring. Att försöka sammanfatta sina intryck och tankar i ett brev eller mejl kan därför många gånger vara att föredra. Foto: Jesper Moldvik

SKRIV BREV

Som tjänstgörande är det inte alltid så lätt att hålla kontakten via telefon eller sms under insats. Förutsättningarna i insatsplatsen kan lätt sätta käppar i hjulet. Därmed blir brev eller mejl till anhöriga ett uppskattat inslag. Att skriftligt sätta ord på känslor och vad som händer under insatsen kan också vara enklare än att göra det på telefon.

SÄG DET MED BILDER

Är man inte på plats i insatsområdet kan det vara svårt att förstå hur vardagen är. Genom att dela med sig av bilder på till exempel boende, var och vad man äter, vad det är för väder, vilka kläder man har på sig och vilka man umgås med underlättar man de anhörigas förståelse för hur man har det och vad man går igenom. Det kan också göra det enklare att förstå och ta till sig berättelser från insatsen och på så vis känna sig mer delaktig. Tänk dock på att det kan finnas begränsningar i vad du kan berätta och vilka bilder du kan dela med dig av.

Som tjänstgörande är det också viktigt att få se bilder hemifrån för att se vad som händer och att livet fortsätter för de som är närmast en. Om man får följa vardagslivet blir det lättare att återgå till det efter avslutad insats.

Militärkvinna i kontakt med lokalbefolkningen.
Militärkvinna i kontakt med lokalbefolkningen.
Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Kvinna med spelkort.
Foto: Jesper Moldvik
Man gör vapenvård och skriver brev.
Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten/SWEDISH ARMED FORCES
Man på militärfordon.
Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Uniformerad man skriver brev.
Foto: Jesper Moldvik
Män bär säckar.
Foto: Jesper Moldvik
Mobiltelefon på filt.
Foto: Jesper Moldvik
Uniformerade marscherar mot helikopter.
Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

TA TILL VARA PÅ LEDIGHETEN

Under en internationell insats får den som tjänstgör oftast möjlighet att komma hem på ledighet (så kallad ”leave”). Det är självklart högt emotsedda stunder, som det gäller att ta tillvara på.

Det är dock viktigt att inte bygga upp för stora förväntningar inför en ledighet. Tidpunkten för ledighet kan ibland förändras eller i värsta fall helt ställas in. Det kan bero på verksamheten i insatsområdet eller logistiska orsaker, som att transporter ställs in eller att vädret begränsar resandet.

RISKER VID INTERNATIONELL TJÄNSTGÖRING

Det finns alltid risker kopplade till tjänstgöring i en internationell insats. Försvarsmakten arbetar kontinuerligt med utbildning, träning, och riskanalys för att minimera skador på personalen och olyckor. Det kan handla om trafiksituationen, sjukdomar eller hot från olika aktörer i ett insatsområde. Inför och under insatsen utbildas därför personalen i och informeras om de hot- och risksituationer som insatsen innebär, som en del av det kontinuerliga hot- och riskarbetet.

OM NÅGOT INTRÄFFAR I INSATSOMRÅDET

Inför en insats får man som tjänstgörande ange och numrera olika anhöriga, Om något skulle hända är det i första hand den som är angiven som anhörig 1 som blir kontaktad och om Försvarsmakten inte får tag i denne kontaktas anhörig 2. Tänk noga igenom vem du anger som anhörig 1 respektive 2. Dessa personer ska dels vara rustade att kunna ta emot besked om att något hänt dig, dels ha god kontakt med resten av din familj och släkt. 

Den försvarsgrensstab (armé, flyg eller marin) som leder insatsen är den som sköter kontakten med anhöriga. I de flesta fall är det vakthavande befäl (VB) tillsammans med en läkare som inledningsvis kontaktar anhöriga.

OM NÅGOT SKULLE HÄNDA HEMMA

Det kan uppstå allvarliga situationer också hemma i Sverige. Om något skulle hända kommer anhörig kontakta vakthavande befäl (VB), som finns tillgänglig dyget runt årets alla dagar, vid den försvarsgrensstab eller det förband som har ansvar för uppdraget. VB kommer i sin tur kontakta den tjänstgörande så snart som möjligt.