Artillerilokaliseringsradar

Med Försvarsmaktens lokaliseringsradar för artillerield "Arthur", kan förband snabbt bestämma varifrån beskjutning kommer. Och besvara den.

Spaningsradar 640

Spaningsradar 640 är namnet på Försvarsmaktens tvådimensionella spaningsradar för sjömål på havsytan. Den placeras vanligtvis nära kusten, för bästa...

Antenn för spaningsradar PS 861.

Spaningsradar 861

Spaningsradar 861 är en moderniserad version av den tredimensionella spaningsradar 860 för luftmål på hög och medelhög höjd.

Radaranläggning 871

Spaningsradar 871 är en tvådimensionell radar som ser avstånd och riktning. Den används för spaning mot sjömål och luftmål på låg flyghöjd.

Övningen Snöyra 2000, en maskerad luftvärnsradar PS 90

Spaningsradar 90

Spaningsradar 90 är en mobil radar som framför allt används för att komplettera luftrumsövervakningen och målinvisningen vid luftvärnsbataljonen...

Spaningsradar 91

Spaningsradar 91 har som sin viktigaste förmåga att kunna mäta höjden hos olika föremål i luften. Den är placerad på bandvagn 208, vilket gör att den...

På avstånd syns konturerna av en av världens bästa spaningsradar – UndE 23 – i ett himmelskt ljus ute på skjutfältet. Underrättelseenhet 23, undenhet 23.

Underrättelseenhet 23

Underrättelseenhet 23 är en av världens modernaste markbaserade centralspaningsradarstationer. Den används för att lokalisera objekt som rör sig i...