På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Spela upp
Markera en text och klicka på "Spela upp"

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en grundutbildning med värnplikt, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till Jobb & utbildning

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Försvarsmaktspodden

Försvarsmaktspodden fortsätter. Den finns där poddar finns.

Syftet med projektet är att utbilda, vidga perspektiv och ge en förståelse för vad totalförsvar egentligen är. Poddserien riktar sig bland annat till chefer, lärare, skolledare och kommunpolitiker och andra som behöver anpassa sig till och planera för ett förändrat säkerhetsläge. 

Här nedan kan du läsa en kort presentation av varje avsnitt:

1. Vad ska rektor göra om det blir krig?

Matz Nilsson är förbundsordförande för Sveriges skolledare. Förskola och skola är samhällsviktig verksamhet och ska kunna fungera även vid kris och krig. Förbundet driver frågan om att staten ska ta över huvudmannaskapet i händelse av krig.

2. Skolan behöver vara likvärdig och trygg

Åsa Fahlén är förbundsordförande för Sveriges lärare. I det här avsnittet diskuteras skolans demokratiuppdrag, kopplat till det förändrade säkerhetsläget, och hur skolan jobbar med totalförsvarsfrågor. Sveriges lärare driver bland annat frågan om att staten ska ta över huvudansvaret för skolans finansiering för att se till att skolan får trygg, likvärdig och tydlig styrning.

3. Det finns bara en plats där vi gemensamt fostrar demokrater

Charlotta Granath är förstelärare i demokrati och pratar här om hur arbetet i klassrummet kan organiseras för att skapa medvetna och demokratiska samhällsmedborgare. Det skolan gör påverkar samhället och i förlängningen också totalförsvaret.

4. Kan vem som helst döda?

David Bergman, doktor i psykologi, arbetar som lärare på Försvarshögskolan. I det här avsnittet diskuteras det om det är möjligt att bygga upp starka, empatiska och trygga soldater, men också hur ett destruktivt ledarskap kan skapa motsatsen. Kan vem som helst döda? Och vad gör det med personen som dödar?

5. De försöker påverka våra tankar

Yara Tag Eldeen är utredare vid Myndigheten för psykologiskt försvar. I avsnittet diskuteras demokratiska värden, dagsaktuella teman och det säkerhetspolitiska läget.

6. Totalförsvarskunskap gör skillnad för demokratin

Robert Trupp är major och Försvarsmaktens projektledare för kunskapslyftet om totalförsvaret. I detta avsnitt diskuteras hur ökad totalförsvarskunskap kan minska social oro och utanförskap, öka ungas försvarsvilja, och samtidigt göra Sverige tryggare och säkrare.

7. Elevkårerna stärker demokratin

Jonatan Lamy som är vice ordförande för Sveriges elevkårer anser att totalförsvaret angår oss alla och att elevkårerna i sitt arbete kan stärka gymnasieelevernas kunskap om totalförsvaret. På så sätt blir unga inte bara mottagare av demokrati, utan också aktiva deltagare.

8. Kommunal beredskap – en del av totalförsvaret

Ida Texell är kommundirektör i Upplands bro norr om Stockholm. I det här avsnittet beskriver Ida hur arbetet i kommunen ser ut, och hur en fungerande och stark kommunal trygghet kan stärka totalförsvaret. Ida beskriver också sitt eget engagemang och sina drivkrafter för att bidra till ett tryggt och inkluderande samhälle – ett samhälle som står starkt även i utmanande situationer. 

9. UR – ett stöd i skolans demokratiuppdrag

Christina Friborg arbetar som pedagog på UR. I hennes arbete ingår att ha koll på skola, skolpolitik och forskning. Hon arbetar med pedagogisk rådgivning före och under produktion av tv och radio och tar även fram lärarhandledningar till olika program. Ett viktigt fokus i UR:s demokratiuppdrag är att stötta skolan med program som ger kunskap och underlag för samtal och reflektion, samt att hjälpa elever att navigera i ett snårigt medielandskap.

10. Vem ska mönstra, och varför?

I det här avsnittet berättar Marinette Nyh Radebo, kommunikationschef på Pliktverket, om vad det innebär att mönstra till värnplikten. I Sverige finns en totalförsvarsplikt, och värnplikten är en av de plikter som ingår i den. En del av totalförsvarsplikten är värnplikten som har med Sveriges försvar att göra. För att avgöra vilka som berörs av värnplikten måste nästan alla som fyller 18 år och är svenska medborgare samt folkbokförda i Sverige svara på mönstringsunderlaget. Uppgifterna samlas in för att bedöma vilka som ska mönstra. På mönstringen beslutas sedan om vilka som ska skrivas in till grundutbildning med värnplikt. 

11. Perspektiv på vår säkerhet – Folk och Försvar

Maud Holma von Heijne är generalsekreterare för Folk och Försvar. I det här avsnittet samtalar vi om aktuella teman kopplat till omvärldsläget, till stor del med utgångspunkt i teman från Folk och Försvars Rikskonferens som ägde rum i början av januari. Konferensen är en viktig arena för att skapa intresse och kunskap om säkerhetsfrågor, samt för att nå ut med perspektiv på det som händer i omvärlden kopplat till säkerhet, fred, frihet och demokrati.

12. Demokrati – inte självklart för unga idag

Shade Amao är verksamhetsutvecklare på Fryshuset och jobbar med konflikthantering och attitydförändring i projektet Vi behövs. Vi behövs är en myndighetsfinansierad satsning på att stötta unga i krishantering och demokratiska processer på olika sätt. Shade ser ett stort behov av att närma samhällets olika grupper till varandra, så att vi kan föra dialog och förstå olika perspektiv. Inte minst är detta viktigt med tanke på resultatet i Ungdomsbarometern, som visar på en minskad tilltro till demokrati och till samhället. För ett starkt totalförsvar är det avgörande att öka känslan av inkludering och likvärdighet, och förståelsen för våra fri- och rättigheter. Hur kan vi göra det på ett konstruktivt sätt, och inte bara peka på behovet? 

13. Delägarskap i Sverige – så bygger vi ett starkt totalförsvar

Generalmajor Jonny Lindfors är Sveriges arméchef, och i det här avsnittet beskriver han sitt uppdrag och den svenska arméns roll och arbete. Han beskriver också hur vi tillsammans bygger ett starkt totalförsvar där alla känner delägarskap i vårt samhälle och i försvaret av våra fri- och rättigheter, av vår demokrati.

Vi diskuterar Nato, och vad som händer med den som är värnpliktig eller har gjort värnplikten om Sverige ska delta i insatser tillsammans med Nato på andra platser än i Sverige. Ett annat tema handlar om skolans roll för att stärka totalförsvaret genom kunskap, information och förståelse för vad som är skyddsvärt, och hur vi tillsammans försvarar det. För en bred folkförankring och ett starkt delägarskap i vår demokrati behöver vi arbeta aktivt med just förståelse och försvarsvilja.

Avsnitt 14. Företag i samverkan för ett starkt totalförsvar – SOFF 

I det här avsnittet möter vi Hanna Olofsson, stabschef på SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen). Medlemsföretagen i SOFF arbetar för Sveriges fred, frihet och säkerhet. När den civila sektorn samverkar med försvarssektorn så breddar vi vår kompetens och stärker varandra. Det är bra för hela Sverige.

I avsnittet diskuterar vi kompetensförsörjning, totalförsvar och vikten av representation i olika branscher. Vi behöver synliggöra branscher och kompetenser som arbetar med försvars- och säkerhetsfrågor. Att lyfta hur olika delar i vårt totalförsvar hänger ihop och samverkar är en viktig del i detta. Det handlar om att koppla ihop företag och individer, och om att lyfta fram hur en försvarskarriär kan se ut. Att nå ut till unga i skolan är en viktig del i att skapa förståelse för totalförsvar, vad vi försvarar, och varför vi gör det. 

Avsnitt 15. Du kan inte gömma dig för rymden

I det här avsnittet möter vi överste Ella Carlsson, rymdchef på Försvarsmakten. Ella är också doktor i fysik, och intresset för rymden startade när hon första gången såg Star wars. Och fascinationen håller i sig! Vi samtalar om vad det innebär att arbeta med försvar i rymden, och hur utvecklingen inom det här området ser ut. Sverige samarbetar med både nationer och företag kring rymden, och vi utvecklar vår förmåga hela tiden. Som stöd i Försvarsmaktens arbete används bland annat rymdlägesbilder. Ella beskriver hur vi genom detta stärker vårt totalförsvar. Vi talar också om problemet med rymdskrot, mängden satelliter, och på vilket sätt vi alla är beroende av rymden och satelliterna. 

Andra teman som diskuteras är: Är det möjligt att kolonisera mars? Vilka kompetenser behövs inom det här temat, och hur kan skolan tänka kring undervisning i totalförsvarskunskap kopplat till rymden?

Avsnitt nr 16. Vi får inte backa när motståndet kommer 

I det här avsnittet möter vi Klara Ljungberg, utbildningsansvarig på stiftelsen Expo.

Idag tar antidemokratin nya vägar, och demokratiska värden urholkas på olika håll. Grupper ställs mot varandra. Vi behöver skapa förståelse för varandra, och för de mekanismer som ligger bakom strömningar och åsikter. Tillsammans kan vi skapa en berättelse om samhället att ställa emot och kontrastera de antidemokratiska idéerna. 

För ett starkt totalförsvar behöver vi veta hur vi ska värna demokratin, och därmed också förståelsen för vad det är vi försvarar. 

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.