Vårt uppdrag

Försvarsmakten försvarar Sverige, våra allierade och vår frihet att leva som vi själva väljer. Vi bidrar också till att skapa fred och säkerhet på andra håll i världen.

Visbykorvetterna HMS Karlstad och HMS Nyköping deltar i den stora multinationella övningen Baltops under juni 2019. De deltar som en del i den brittiska snabbinsatsstyrkan JEF, Joint Expeditionary Force
Visbykorvetterna HMS Karlstad och HMS Nyköping deltar i den stora multinationella övningen Baltops under juni 2019. De deltar som en del i den brittiska snabbinsatsstyrkan JEF, Joint Expeditionary Force
Personal från marinen under övningen Baltops, juni 2019. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten

Det är du och alla andra svenska medborgare som ger oss vårt uppdrag, via regering och riksdag. Regeringen ger oss varje år ett regleringsbrev som talar om vad vi ska göra och hur mycket pengar som anslås till det. 

Uppdraget innehåller bland annat följande:  

  • Vara tillgängliga och beredda i fred för att snabbt kunna inta höjd beredskap
  • Förebygga och hantera konflikter och krig
  • Skydda Sveriges handlingsfrihet inför politisk, militär påtryckning
  • Försvara Sverige och våra allierade mot väpnat angrepp
  • Öka vår egen säkerhet genom att delta i insatser här i Sverige, i närområdet och internationellt
  • Avvisa kränkningar av svenskt territorium
  • Värna nationella suveräna rättigheter och intressen i områden utanför territoriet
  • Bistå övriga myndigheter vid behov

Ett trovärdigt försvar är en förutsättning för att kunna driva och hävda Sveriges säkerhetspolitik. Därför har vi full beredskap med hög tillgänglighet och uthållighet. 

Insatsförsvar

Sveriges försvar är ett så kallat insatsförsvar. Det betyder att våra styrkor på kort tid kan sättas in i strid och vid andra krissituationer, oavsett om uppdraget är i Sverige eller utomlands, där en konflikt kan få konsekvenser även här hemma. 

Nationella insatser

Insatser i Sverige kan röra rikets säkerhet, som att avvisa ett fartyg eller ett flygplan som kommer in på svenskt territorium utan tillstånd. Det kan också handla om stöd till det civila samhället, som vid skogsbränder, svåra stormar, översvämningar eller vid sökande efter försvunna personer. 

Internationella insatser

Genom att dämpa oro och konflikter utanför våra gränser kan vi hjälpa till att begränsa att det sprids till andra länder. Det gör också att risken för att vårt eget land blir hotat minskar.  

Försvarsmakten har omkring 300 personer på plats i länder som är drabbade av krig och konflikter. Sverige samarbetar med medlemsländer i EU och FN och deltar endast i insatser som FN har givit legitimitet till.

Starkare försvar

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde och omvärlden har förändrats och regeringen har därför beslutat att stärka den svenska försvarsförmågan. Som ett led i detta övar vi ofta och mycket, såväl själva som med andra myndigheter och länder. 

Vi planerar också för det vi vet krävs imorgon och anpassar oss till den utveckling vi inte kunnat förutse – på land, till havs, i luften och på nätet.

Stabilare vardag för dig

I vår uppgift ingår också att tillsammans med övriga delar av totalförsvaret och det civila samhället, stärka och skydda kritiska samhällsfunktioner så att landet är väl rustat inför kriser och naturkatastrofer. Och i förlängningen skapa en stabil vardag för dig som bor i Sverige.