Skonerterna Gladan och Falken

Skonerterna Gladan och Falken byggdes 1946 respektive 1947 och har sedan dess utbildat framför allt blivande officerare i marinen i sjömanskap under realistiska förhållanden.

HMS Falken till sjöss.
HMS Falken till sjöss.
HMS Falken till sjöss. Foto: Försvarsmakten
Ombord tränas sjömanskap under realistiska förhållanden.
Ombord tränas sjömanskap under realistiska förhållanden. Foto: Försvarsmakten

Man kan tycka att segelfartyg inte har en självklar plats i en modern försvarsmakt, men när det handlar om utbildning i sjömanskap och praktisk navigation har de klara fördelar. Att segla en skonert är ofta både fysiskt och psykiskt krävande när det sker på havets och vädrets villkor.

Utbildningen ombord på skonerterna Gladan och Falken bedrivs med inriktning på sjömanskap och praktisk navigation. Teoretiska lektioner varvas med praktik uppe på däck. Att arbeta i lag med något så handgripligt som att hantera ett stort segelfartyg bidrar även till rekryternas sociala utveckling. Den speciella miljön ombord på ett segelfartyg, som för de flesta är helt ny, bidrar till att eleverna kan utvecklas som individer och som gruppmedlemmar.

HMS Gladan och Falken utgör Skonertdivisionen inom Sjöstridsskolan och är förlagda i Karlskrona.