SÅ HYLLAS VÅRA UTLANDSVETERANER

Du som har tjänstgjort för Försvarsmakten eller någon av de andra utsändande myndigheterna i fredsfrämjande insatser förtjänar samhällets tacksamhet och respekt. Veterandagen hyllar er – Sveriges bidrag till fred, säkerhet och demokrati.

Ceremoni under veterandagen
Ceremoni under veterandagen
Veterandagen – där Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred i olika krishärdar runt om i världen – är öppen för alla. Foto: Antonia Sehlstedt

VETERANDAGEN

Den 29:e maj varje år högtidlighålls veterandagen. Då hyllas Sveriges utlandsveteraner och deras anhöriga. Denna dag är tillägnad all svensk myndighetspersonal som har varit utsänd i fredsfrämjande insatser.

Under dagen genomförs en statsceremoni som hedrar och minns de kvinnor och män som deltagit i insatser hedras och minnet av de svenskar som omkommit under internationell tjänst. Statsceremonin görs i närheten av statsledningen, Försvarsmakten och andra utsändande myndigheter. Ceremonin med kransnedläggningar, hederstal och musikaliska framträdanden äger rum vid veteranmonumentet Restare som är placerat vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Under Veterandagen dekorerar Försvarsmakten de personer som har utmärkt sig särskilt i internationell insats med de förnämsta utmärkelserna. Läs mer om dessa här.

Veterandagen är sedan 2018 en allmän flaggdag. Lokala högtidlighållanden och ceremonier har blivit vanligare sedan dess.

Se tidigare veterandagar på Förvarsmaktens Youtube-kanal här.

Restare med kransar från Veterandagen 2015
Minnesmonumentet Restare är placerat intill Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm.

VETERANMONUMENTET

Minnesmonumentet Restare restes 2013 av H M Kung Carl XVI Gustaf. Det uppfördes på uppdrag av regeringen för att hedra svensk myndighetspersonal som tjänstgjort i internationella fredsinsatser.

Konstnären Monika Larsen formgav Restare. Hon utsågs som vinnare av den den tävling som hölls för att bestämma konstverkets form. I juryn fanns representanter från bland annat Statens konstråd, Försvarsmakten och Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Utsändande myndigheter av personal i internationella insatser är bland annat Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Tullverket, Kustbevakningen, Folke Bernadotteakademin, SIDA, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försvarsmakten.