Högvakten

Högvakten utgörs av de som bevakar de två kungliga slotten Stockholms slott och Drottningholms slott. Högvakten är en viktig del av skyddet av slotten och Stockholms militära beredskap.

Livgardets dragoner på Stockholms gator i samband med kronprinsessans bröllop 2010. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten

Högvakten i Stockholms månghundraåriga historia är en populär turistattraktion som drar hundratusentals åskådare varje år. På så sätt har Högvakten för många blivit en symbol för Stockholm och de kungliga slotten.

I dag tjänstgör 50 till 60 kvinnor och män i högvakten varav 35 är på Stockholms slott och 25 är på Drottningholms slott. Högvakten bemannas av soldater och sjömän från förband över hela landet. Vaktpersonalen avlöses efter ett årsvis löpande schema.