Högvakten

Högvakten är den vaktstyrka som bevakar kungafamiljen samt Stockholms och Drottningholms slott.

Livgardets dragoner på Stockholms gator i samband med kronprinsessans bröllop 2010. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten

Högvakten ingår i Livbataljonen och har flera viktiga uppgifter, dels att bevaka slotten, dels att som ceremonistyrka delta i den statsceremoniella verksamheten.

Högvakten i Stockholms månghundraåriga historia är en populär turistattraktion som dessutom är gratis och drar hundratusentals åskådare varje år. På så sätt har Högvakten för många blivit en symbol för Stockholm och de kungliga slotten.

I dag tjänstgör 50 till 60 kvinnor och män i högvakten varav 35 är på Stockholms slott och 25 är på Drottningholms slott. Högvakten bemannas av soldater och sjömän från förband över hela landet. Vaktpersonalen avlöses efter ett årsvis löpande schema.