Robotsystem 23

Robotsystem 23 är ett luftvärnsrobotsystem som kan bekämpa fientliga flygplan och helikoptrar men även snabba, små mål som kryssningsrobotar och andra typer av vapenlaster. Systemet har tillförts Gotlands regemente (P18) och är en del av luftförsvaret av Gotland.

Luftvärn, Robotsystem 23.
Luftvärn, Robotsystem 23.
Robotsystem 23. Foto: Försvarsmakten

Systemet består av en robotvagn med en sensorplattform placerad på en åtta meter hög mast samt en lavett med sex skjutklara robotar. Sensorplattformen är utrustad med eldledningsradar och IR-kamera. Personalutrymmet har plats för två operatörer och är CBRN- och splitterskyddat. Systemet är framtaget för att kunna verka även i miljöer med telekrigföring.

Robotarna har en räckvidd på 20 kilometer och kommandostyrs av eldledningsradarn. Kombinationen av båda IR och radarsensor möjliggör passiv spaning men även avancerade operatörsåtgärder som målväxling under bekämpningsförlopp och träffpunktsjustering. Normalt understödjs robotvagnen av spaningsradarenheter som levererar måldata för förvarning och inriktning av eldledningsradarn. 

Robotvagnen dras av en terränglastbil och den höga masten gör att systemet kan gruppera på platser som normalt inte är lämpade för luftvärn. Grupperings- och omladdningstider är korta på grund av att många åtgärder är automatiserade och att samtlig nödvändig utrustning är integrerad i vagnen.