Intensimeter 25

Med Intensimeter 25 kan förband upptäcka joniserande strålning som gamma- och betastrålning.

Intensimeter 25 är ett handburet instrument som mäter gammastrålning och betastrålning. Det används för att kunna detektera beläggningsfält med joniserande strålning efter till exempel en kärnvapenhändelse eller för att kunna hitta radioaktiva punktkällor.


Detekteringsmetoden bygger på ett Geiger-Müllerrör som upptäcker elektroniska signaler som bildas av inkommande strålning.
Mätområde: Intensitet 0,0001 mSv/h – 9999 mSv/h.
Dos: 0,001 mSv – 9999 mSv.
Med en tillsatssond kan mätplatsen vara i det fria och instrumentet i skydd.