Sverige är medlem i Nato från den 7 mars 2024. Nu är Sverige en del av Natos gemensamma försvar. Det stärker vår förmåga och ökar den avskräckande effekten för en angripare.

Det är i huvudsak det försämrade säkerhetsläget som fått Sveriges riksdag att besluta om svenskt medlemskap i Nato. Rysslands invasion av Ukraina är ett hot mot freden.

Sverige har valt att gå in en allians med länder som respekterar Natos värderingar: individuell frihet, mänskliga rättigheter och demokrati i en rättsstat.

Ytterst innebär det att vi i händelse av krig kan få militär hjälp från 31 andra länder. Det medför också att Sverige är förpliktigat att stödja andra Natoländer om de blir attackerade. Som medlem i Nato deltar vi i försvarsplanering och övningar samt bidrar till Natos stående förband.

Natos medlemsländer

 

Frågor och svar