KARLSBORG 20090602.Archer under eldgivning vid markstridsdagarna..Archerkonceptet är en vidareutveckling av den Boforstillverkade artilleripjäsen 15,5 cm haubits 77B, där pjäsens överlavett monterats på en tung terrängvagn (dumper) från Volvo..Årets upplaga av markstridsdagarna syftar till att utveckla den markoperativa förmågan inom markstridskrafterna. Temat är implementering av insatsorganisationen 2009 och NBG, Nordic Battle Group, 2011. I fokus dessa dagar är nytt arméreglemente för taktiskt uppträdande med markstridsförband - Reglemente för MarkOperationer (RMO)..Foto: Löjtnant Marcus Olsson/Försvarsmakten

Archer

Archer är en utvecklad variant av artilleripjäsen Haubits 77B, där pjäsens överlavett har monterats på en tung terrängvagn.

Bandschaktare 18 T.

Bandschaktare 18T

När nya vägar ska anläggas, eller stora mängder jord flyttas, visar bandschaktare 18T (Cat D6R) sitt rätta värde. Ingen annan maskin banar väg för...

Bandschaktare 23T

Bandschaktare 23T SP/T är en modifierad bandschaktare 18T (Caterpillar D6R XL). Modifieringen innebär att hytten har tillförts ett ballistiskt skydd...

Snöstorm 2001 Bandvagn 206

Bandvagn 206

Bandvagn 206 var det allra första terrängfordon som Hägglunds i Örnsköldsvik tillverkade åt Försvarsmakten. 11 000 exemplar senare har den blivit en...

BLÅTINDS SKJUTFÄLT 20120320. Sjukvårdsenheter med bandvagn 309 under slutstriden på Blåtinds skjutfält i Nordnorge under Cold Resposne 2012.
Cold Response 2012 är årets största övning för såväl Sverige som Norge med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från Nato och PfP-länder, Partnerskap för fred. Scenariot innebar träning i alla konfliktnivåer och över hela ytan i det nordiska övningsområdet från Atlanten i Nordnorge och till viss del in i Sverige. Förutom Norge deltar 13 andra nationer och totalt rör det sig om cirka 16 000 soldater och sjömän. Sverige bidrog med cirka 1 500 av dessa deltagare. Cold Response 2012 genomförs 12 - 21 mars. Bandvagn 309.

Bandvagn 309

Försvarsmaktens bandvagnar utvecklades ursprungligen för körning på snö och över norrländska myrar. Den nya bandvagn 309 är dock anpassad för att...

Bandvagn 410.

Bandvagn 410

Bandvagn 410 kommer från BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. De första 48 vagnarna beställdes i början av 2012. Ytterligare 105 vagnar beställdes i...

Brobandvagn 120 på markstridsdagarna 2012 på Ravlunda skjutfält i Skåne.

Brobandvagn 120

Brobandvagnarna används för att snabbt lägga temporära anfallsbroar för att förbättra framkomligheten för alla övriga fordon i förbanden, särskilt vid...

BLÅTINDS SKJUTFÄLT 20120320. Bärgningsbandvagn 120 ur 191.mekaniserade bataljonen från Norrbottens regemente under slutstriden på Blåtinds skjutfält i Nordnorge under Cold Response 2012. Cold Response 2012 är årets största övning för såväl Sverige som Norge med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från Nato och PfP-länder, Partnerskap för fred. Scenariot innebar träning i alla konfliktnivåer och över hela ytan i det nordiska övningsområdet från Atlanten i Nordnorge och till viss del in i Sverige. Förutom Norge deltar 13 andra nationer och totalt rör det sig om cirka 16 000 soldater och sjömän. Sverige bidrog med cirka 1 500 av dessa deltagare. Cold Response 2012 genomförs 12 – 21 mars.

Bärgningsbandvagn 120

Att bärga en 62 ton tung stridsvagn kräver stora muskler, och det har bärgningsbandvagn 120. Med en dragkapacitet på maximalt 100 ton klarar den det...

KARLSBORG 20111117
Bärgningsbandvagn lastas på lastbils-släp.

1. Logistikbataljonen ur Trängregementet (TrängR) övar i närheten av Karlsborg i Västergötland.

Logistik kallas den förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikations- och sjukvårdstjänst som är en förutsättning för att insatsförbanden ska kunna lösa sin uppgift. Trängregementet i Skövde utbildar, utvecklar och leder professionella logistikförband.

Foto: Lt Marcus Åhlén/Försvarsmakten/Combat Camera

Bärgningsbandvagn 90

Försvarsmaktens mindre bärgningsbandvagn hjälper stridsvagnar som har kört fast eller skadats av minor eller beskjutning. Den kan även transportera...

Minröjare Scan-Jack

Djupminröjmaskin 1 T

Minor är ett gissel som lever kvar långt efter att en konflikt har kallnat. Med hjälp av djupminröjmaskin 1/T hjälper Försvarsmakten till att...

Snöstorm 2001 Stridsfordon 90 på däcksbro 200

Däcksbro 200

Öppet vatten utgör ett formidabelt naturhinder för framryckande trupp, ett hinder som måste överbryggas. Vid avstånd under 200 meter heter lösningen...

Eldledningsvagn 90.

Eldledningsvagn 90

Helst ska eldledningsvagn 90 ha bäst överblick över operationsområdet men själv inte synas. Den är svagt bestyckad men representerar förödande...

Samtliga tre hjullastare som användes under kursen.

Hjullastare 18T

Hjullastare 18T är en splitterskyddad Volvo L90F hjullastare som ingår i maskinenheter vid insatsorganisationens ingenjörbataljoner. Maskinen är...

Strider under övning JC 13, joint challenge 13, på skjutfältet Revingehed i Skåne, november 2013. Ingenjörbandvagn 122.

Ingenjörbandvagn 120

Fältarbetsfordon har som syfte att stödja de stridande förbanden och i ingenjörbandvagnens fall handlar det primärt om grävarbeten, schaktning och...

KARLSBORG 20111117
Konvoj ur logistikkompaniet inför avmarsch till överlämningsplats.

1. Logistikbataljonen ur Trängregementet (TrängR) övar i närheten av Karlsborg i Västergötland.

Logistik kallas den förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikations- och sjukvårdstjänst som är en förutsättning för att insatsförbanden ska kunna lösa sin uppgift. Trängregementet i Skövde utbildar, utvecklar och leder professionella logistikförband.

Foto: Lt Marcus Åhlén/Försvarsmakten/Combat Camera

Lastbilar

Utan lastbilen stannar soldater och fordon förr eller senare. Denna laståsna finns med i det mesta Försvarsmakten gör på land, och många är de...

Norge 20060316. Cold Response är namnet på övningen i Norge som omfattar tio länder med 10000 man ur alla stridskraftsslag och syftar till att öva NATO Response Force. Den svenska kontingenten omfattar 2000 man från LG, K3, I 19, Artreg, S1, MSS, T2 och SkyddC vilka underställs norska chefer under genomförandet. Många av operationerna under övningen kommer att genomföras i så kallade kustnära farvatten - gränslandet mellan land och sjö, samt i nära anknytning till vägar, övningsområden och befolkade områden.

Luftvärnskanonvagn 90

Luftvärnskanonvagn 90 ger stridande förband ökad manöverförmåga genom att lokalisera, identifiera och bekämpa fiendeflyg. Med en toppfart av 70 km/h...

Luftvärnssystem 103

Luftvärnssystem 103 är den svenska benämningen på det amerikanska luftvärnssystemet Patriot.

Maskinell fordonsmatta

De flesta av Försvarsmaktens fordon är av nödvändighet tunga och gör snabbt lervälling av mjuk och blöt jord. Med fordonsmattor säkras rörligheten...

AFGHANISTAN 20120424. Fs 22 genomför en operation öster om Masar-e Sharif i områdena kring Kunduz. Under två dagar stöttade den svenska styrkan Afghanska soldater och poliser som sökte efter vapen och annan olaglig verksamhet i området. I och med e dåliga vägarna i bergen fick soldaterna patrullera vissa sträckor till fots. Foto: Fj Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.

Pansarterrängbil 203 A

Pansarterrängbil 203 A känns omedelbart igen som det sexhjuliga trupptransportfordon som används i internationella insatser.

Pansarterrängbil 360 ur Södra skånska regementet under övning Våreld 2018.

Pansarterrängbil 360

Pansarterrängbil 360 är Försvarsmaktens nya tillskott till stridsfordonsfamiljen och utgör stommen i de motoriserade bataljonerna. Vagnen är...

Personbil 8

Hemvärnets nya transportfordon rymmer åtta fullt utrustade soldater och kan ta sig fram även i oländig terräng. Den är även förberedd för vissa...

20121015. Soldater ur FS24 tillhörandes P7 har Förbandskjutning med skarp ammunition på Gotland innan deras rotation till insatsområdet i Afghanistan. Förbandet övar i plutons/kompani storlek med alla deras vapensystem och funktioner.

 Foto: Sgt Daniel Klintholm/Combat Camera/Försvarsmakten.

Stridsfordon 90

Stridsfordon 90 är ett bandgående stridsfordon och har ett torn som är vridbart horisonten runt. Besättningen består av en vagnchef, en förare och en...

ALI ZAYI 20110422 Svenskt stridsfordon anländer "Kullen" Ali Zayi Hill. Sverige leder sedan mars 2006 ett Provincial Reconstruction Team (PRT) i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. Styrkan arbetar inom ramen för International Security Assistance Force, Isaf. Den utför sitt arbete på inbjudan av Afghanska regeringen och med stöd av ett FN-mandat. Stor kraft har lagts på arbete i området väster om Mazar-e-Sharif, bland annat med en utpostering på Ali Zayi Hill och stöd till både de afghanska säkerhetsstyrkorna och civila i området.

Foto: Sgt Anna Norén/Försvarsmakten/Combat Camera

Stridsfordon 9040C

Stridsfordon 9040C är en internationell variant av stridsfordon 90. För att kunna sättas in vid insatser utomlands har C-vagnen fått ett starkare...

Stridsvagn 122 under skarpskjutning på Tåme skjutfält , oktober 2013.

Stridsvagn 122

Stridsvagn 122 är den svenska versionen av den tyska stridsvagnen Leopard 2. Vagnen har av Discovery Channel utnämnts till den bästa tunga...

Terrängbil 1522

Terrängbil 14/15

Terrängbil 14 och den sexhjuliga systerbilen terrängbil 15 är mångsidiga och dugliga terrängbilar. Fordonstypen är utmärkt för snabba rörelser över...

20170117  Enköping.
Ledningsregementet utför en förarutbildningav tungtterängbil.

Terrängbil 16

Terrängbil 16, som även går under namnet ”Galten”, är en fyrhjulsdriven terrängjeep som framför allt är avsedd för trupptransport.

Truppminröjare 1B körs på testanläggningen Norra Kulla under utbildning 2011.

Truppminröjare 1B

Minröjaren är specialbyggd för att röja truppminor, det vill säga minor primärt avsedda för människor, som utlöses genom att man trampar på dem eller...