Lagen om totalförsvarsplikt

Totalförsvarsplikt infördes i Sverige 1995 och gäller för alla svenskar mellan 16 och 70 år.

Värnplikten genom åren

Hur många har egentligen gjort lumpen vid olika tidpunkter? Det är en inte alldeles lätt fråga att besvara. Här är ett försök att komma lite närmare en rimlig uppskattning.

Repetitionsutbildning

Regeringen beslutade i december 2014 att ge Försvarsmakten rätt att med tjänstgöringsplikt kalla in krigsplacerade.